""

Table of Contents

  Op 30 maart 2023 verlengde de Raad van de Europese Unie de vrijwillige doelstelling om het aardgasverbruik met 15 % te verminderen ten opzichte van het gemiddelde verbruik tijdens de referentieperiode van 1 april 2017 tot 31 maart 2022 (Verordening (EU) 2023/706).

  Om die doelstelling te halen, mocht België tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024 maximaal 166 TWh verbruiken. Tijdens die periode verbruikte België effectief 156 TWh aardgas, wat overeenstemt met een vermindering van 19,1 % ten opzichte van de referentieperiode. Dit betekent dat België de beoogde doelstelling heeft overtroffen.

  Vooruitgang op weg naar de doelstelling van een maximaal verbruik van 166 TWh tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024 (TWh)

  Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Het verbruik daalde elke maand, maar die daling was meer uitgesproken in maanden met extreme temperaturen voor het seizoen, zoals februari 2024.

  Ga voor meer informatie naar de pagina over de maandelijkse monitoring van het aardgasverbruik

  Laatst bijgewerkt
  25 april 2024