Het afschakelplan is opgesteld ter bescherming van het Belgische elektriciteitsnet om een complete black-out te voorkomen, dat wil zeggen dat heel het land zonder elektriciteit valt. Als dat gebeurt, leidt dat onvermijdelijk tot grote problemen.

Het afschakelplan is opgesteld op basis van de volgende drie criteria:

  1. gradualiteit: afhankelijk van de omvang van het aangekondigde tekort kunnen verschillende schijven worden afgeschakeld
  2. geografische spreiding: steunt op de configuratie van het elektriciteitsnet, een gevolg van de historiek van het net en van de industriële ontwikkeling in België. Op basis van de huidige configuratie van ons net zijn er acht schijven, gaande van 500 MW tot 750 MW, verspreid over het hele land om geen onevenwicht te creëren op het net.
  3. volgorde van prioriteit (zoals vastgelegd in het ministerieel besluit).

Deze drie criteria bepalen:

  • of een gemeente al dan niet wordt getroffen
  • in welke mate
  • welke gebruikers mogelijk van elektriciteit verstoken zullen blijven.

De Belgische wetgeving bepaalt dat de minister van Energie, in overleg met de minister van Economie, het afschakelplan en de uitvoeringsbepalingen ervan vaststelt op basis van een voorstel van Elia, de transmissienetbeheerder voor elektriciteit, na advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Wenst u een waarschuwingsbericht te ontvangen bij een dreigende schaarste of afschakeling?

Wil u verwittigd worden bij een dreigend tekort of afschakeling?

Schrijf u in op BE-alert! BE-alert

Laatst bijgewerkt
3 januari 2023