Table of Contents

  Bij een afschakeling moeten een aantal hoogspanningsposten afgekoppeld worden. Met uitzondering van de industriële klanten met een hoog elektriciteitsverbruik die rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten, is elke verbruiker aangesloten op een distributiecabine die verbonden is met een hoogspanningspost.

  Deze operatie gebeurt per groep hoogspanningsposten die elk een afschakelschijf vormen. In België zijn er 8 schijven die elk overeenstemmen met 500 à 750 MW.

  Wat wordt bedoeld met afschakelschijf?

  Afschakelschijven komen niet met regionale of plaatselijke geografische zones overeen. Gemeenten uit verschillende delen van het land behoren tot een bepaalde schijf. Een gemeente kan dus heel goed tot de ene en haar buurgemeente tot de andere schijf behoren. Op dezelfde wijze kan eenzelfde gemeente, of zelfs eenzelfde straat, soms worden bevoorraad door verschillende distributieposten die tot verschillende afschakelschijven behoren.

  Locatie van de gemeenten die waarschijnlijk door het afschakelplan worden getroffen

  We stellen u een interactieve kaart ter beschikking waarmee u de gemeenten kunt weergeven op het grondgebied waarvan zich de distributiecabines bevinden die in het afschakelplan zijn opgenomen. De stroomvoorziening van die cabines wordt dus waarschijnlijk onderbroken als het afschakelplan geactiveerd wordt.

  Om veiligheidsredenen is het ons niet toegestaan de hoogspanningsstations die in het afschakelplan zijn opgenomen, precies op te lijsten en te lokaliseren.

  Hoe de interactieve kaart gebruiken?

  De distributiecabines per schijf weergeven

  Standaard worden alle schijven weergegeven. Selecteer met behulp van de filtertool (trechtericoontje) de afschakelschijf of -schijven die u wilt zien verschijnen.

  Als er zich in de deelgemeente een cabine bevindt die in de geselecteerde afschakelschijf of -schijven is opgenomen, dan wordt die deelgemeente ingekleurd.

  Dat betekent echter niet dat het hele grondgebied van die deelgemeente wordt afgeschakeld. Een afschakelbare cabine kan bovendien een impact hebben op een naburige gemeente.

  De distributiecabines per gemeente weergeven

  Typ de naam van de gemeente die u wilt bekijken in de zoekbalk in. U hoeft geen volledig adres in te vullen.

  Door op de gekleurde zone van de kaart te klikken, verschijnt er een pop-upvenster met de naam van de geselecteerde gemeente.

  Klik op de pijl rechts van het pop-upvenster om een nieuw scherm weer te geven met de volgende informatie:

  • het totale aantal cabines in desbetreffende deelgemeente
  • het aantal cabines dat niet kan worden afgeschakeld
  • het aantal cabines in elke afschakelschijf
  • een "Meer info"-link naar de website van de distributienetbeheerder van de gemeente Via die link kunt u controleren of uw straat eventueel getroffen wordt door het afschakelplan.

  De havens van Gent en Antwerpen en de luchthavens van Zaventem, Oostende, Luik en Charleroi worden niet afgeschakeld.

   

  De kaart in een nieuw venster openen

  Opmerkingen

  De status van een cabine kan wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld incidenten of onderhoudswerkzaamheden op het elektriciteitsnet.

  Afhankelijk van de locatie en bestemming voedt elke distributiecabine een grotere of kleinere geografische zone (gaande van één enkel gebouw, zoals bijvoorbeeld een kmo of een groot pand, tot een zone met een doorsnede van meerdere honderden meters) en een groter of kleiner aantal klanten. Bijgevolg kan een gemeente die op haar grondgebied geen distributiecabine heeft die bij het afschakelplan betrokken is, toch in geringe mate worden getroffen door een distributiecabine op het grondgebied van een buurgemeente die wel is opgenomen in het afschakelplan.

  De provinciegouverneurs beschikken over de precieze locatie en de status van elke cabine die mogelijk kan worden afgeschakeld. Op die manier kunnen ze op lokaal niveau de nodige voorbereidende maatregelen nemen.

  Om te weten tot welke afschakelschijf uw straat behoort, raadpleeg de website van de distributienetbeheerder van uw gemeente.

  Wenst u een waarschuwingsbericht te ontvangen bij een dreigende schaarste of afschakeling?

  Schrijf u in op BE-alert! BE-alert

  Laatst bijgewerkt
  7 november 2022