Table of Contents

  Een afschakeling in geval van plotselinge omstandigheden kan niet vermeden worden: deze gebeurt automatisch. Het werkt een beetje zoals de zekeringen van de meterkast van uw huis die doorslaan bij een incident dat een risico vormt voor uw elektrische installatie.

  Als echter een risico van elektriciteitstekort wordt vastgesteld, wordt het afschakelplan niet onmiddellijk geactiveerd. Het is een uiterste spoedprocedure die vermeden kan worden.

  Als een tekort wordt vastgesteld, worden immers eerst beperkende preventieve maatregelen getroffen om de vraag naar elektriciteit te verminderen. Daarnaast wordt er aan de bevolking en aan de ondernemingen gevraagd om bijkomende inspanningen te leveren om hun verbruik te verminderen, vooral op de meest kritieke ogenblikken van de dag (meestal ‘s avonds).

  Als iedereen een kleine individuele bijdrage levert aan de totale vermindering van het verbruik, kan de vraag voldoende dalen zodat het afschakelplan niet hoeft te worden geactiveerd en niemand last heeft van stroomonderbrekingen. 

  Er bestaan altijd eenvoudige en slimme tips om minder elektriciteit te gebruiken, uw energierekening te verlagen en het risico op tekorten te beperken.

  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2022