Table of Contents

  In geval van tekort wordt een dergelijk afschakelplan enkel door de regering geactiveerd in geval van absolute noodzaak (extreme toestand) en alleen als alle andere maatregelen om het aanbod te vergroten of het elektriciteitsverbruik te verminderen niet voldoen.

  De ministers van Energie en Economie beslissen op de vooravond van een eventueel tekort welke schijf wordt afgeschakeld (a priori tijdens de verbruikspiekuren) om een algemene black-out te vermijden.

  Rekening houdend met de verbruiksstatistieken wordt verwacht dat de stroomonderbrekingen ongeveer drie uur zullen duren, a priori tussen 17 en 20 uur, tijdens het dagelijkse piekverbruik in de winter. Dit zou echter op andere momenten van de dag kunnen gebeuren (afhankelijk van het werkelijke verbruik op dat moment) en eventueel voor langere perioden indien de concrete situatie dit vereist.

  Bij de aankondiging in de media van de betrokken schijf (of schijven in een extreme toestand) door de ministers, wordt het algemeen nummer van de betrokken schijf meegedeeld (bijvoorbeeld: schijf 8).

  Principe van rotatie van de afschakelschijven

  In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar als het stroomtekort te groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn. In ieder geval worden, zelfs in gebieden zonder elektriciteit, sommige prioritaire gebruikers (voornamelijk algemene en psychiatrische ziekenhuizen en beheercentrales voor noodoproepen) niet afgeschakeld of met voorrang opnieuw bevoorraad.

  De manuele afschakelingsprocedure in geval van elektriciteitsschaarste voorziet in een beurtrol tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 zou dus a priori niet “manueel” worden afgeschakeld bij stroomtekort. Die is bestemd voor de automatische afschakeling in het geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

  Er is voorzien in een schijfrotatiesysteem als de afschakeling op verscheidene dagen na elkaar of verscheidene keren in korte perioden moet plaatsvinden. De schijven worden om beurten, in dalende volgorde, afgeschakeld. Als bijvoorbeeld schijf 8 op maandag werd afgeschakeld en er op dinsdag een schaarste dreigt, dan wordt schijf 7 automatisch gekozen om te worden afgeschakeld. Dit kan ook het geval zijn als schijf 8 uiteindelijk toch niet daadwerkelijk hoefde te worden afgeschakeld. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5 enzovoort.

  Wanneer er tijdens eenzelfde dag meerdere periodes wordt afgeschakeld, gebeurt er geen schijfrotatie tussen de verschillende afschakelbare schijven. Het rotatieprincipe geldt enkel voor verschillende dagen. Indien dat niet zo zou zijn, zou het voor de plaatselijke overheid onmogelijk zijn om de volksgezondheid en de noodhulp aan de bevolking te waarborgen. 

  Dit systeem van schijfrotatie is gebaseerd op principes die op ieder moment kunnen worden gewijzigd. Uiteindelijk zijn het altijd de ministers die beslissen welke schijven worden afgeschakeld, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden, het tijdstip waarop de afschakeling zal plaatsvinden en de precieze voorwaarden.

  Wenst u een waarschuwingsbericht te ontvangen bij een dreigende schaarste of afschakeling?

  Schrijf u in op BE-alert ! logo-BE-alert.png

  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2022