Table of Contents

  Door de sterke afhankelijkheid van elektriciteit, kan iedereen de gevolgen van een langdurige stroomonderbreking snel voelen, zowel thuis, op het werk en als in het openbaar.

  Het federale crisiscentrum maakte een duidelijke analyse van de gevolgen van een afschakeling.

  Een plotse stroomonderbreking creëert een zekere wanorde, doordat apparatuur en infrastructuur onverwachts uitvallen.

  Als een onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading op grote schaal plaatsvindt, kunnen er zich verschillende situaties voordoen zoals:

  • personen die vastzitten in liften, achter gesloten deuren ...
  • verkeersongevallen en opstoppingen door het uitvallen van de verkeersinfrastructuur, het automatisch sluiten van slagbomen
  • een overbelasting van de hulpcentrales 100 en 112
  • verzadiging van vaste en mobiele telefoonnetwerken.

  Bij het uitvallen van de stroom voor een langdurige periode, kunnen domino-effecten optreden binnen verschillende socio-economische sectoren. Afhankelijk van de sector zijn er tijdelijke oplossingen om die situatie voor een periode van twee uur tot enkele dagen aan te kunnen. Maar buiten dat tijdsbestek (d.w.z. mogelijk vanaf een periode van twee uur zonder stroom) kunnen bijkomende gevolgen optreden.

  Door voorbereid te zijn en te proberen ons elektriciteitsverbruik te verminderen, kunnen we een stroomonderbreking (afschakeling) in geval van een tekort ondervangen of zelfs vermijden.

  Welke gevolgen kan de bevolking ondervinden?

  Voor de meesten onder ons is het haalbaar om een periode van enkele uren zonder stroom te overbruggen.

  U moet er wel van bewust moet zijn dat alledaagse functies wegvallen in geval van afschakeling.

  Bijvoorbeeld:

  • vaste telefonie is verstoord, net als de mobiele telefonie die stapsgewijs uitvalt
  • verlichting werkt niet
  • elektrische apparatuur zoals koelkasten, diepvriezers, televisie, computers … functioneren niet
  • opladen van elektrische apparatuur is onmogelijk
  • verwarmingsketels vallen uit
  • liften en automatische garagepoorten werken niet
  • pompinstallaties om overstromingen te vermijden, vallen uit
  • de druk op het leidingwater kan verminderen

  Welke gevolgen zien we in de publieke ruimte?

  Niet alleen thuis, maar ook in de publieke ruimten zijn de gevolgen van stroomonderbreking sterk voelbaar.

  Als u tijdens een afschakeling buitenshuis bent, kunt u te maken krijgen met de volgende situaties:

  • tankstations werken niet in de betrokken regio
  • sommige slagbomen van overwegen worden uit veiligheid gesloten
  • verlichting van snelwegen en sommige andere wegen en ook verkeerslichten kunnen uitvallen
  • trein-, tram- en metroverkeer kan stranden
  • de vaste en mobiele telefonienetwerken en de hulpcentrales 100 en 112 kunnen overbelast geraken
  • geldautomaten werken niet

  De mobiliteit ondervindt vrij snel hinder. De kans op meer ongevallen en verkeerschaos is dan ook reëel.

  Te ondernemen acties rond stroomschaarste

  In tegenstelling tot plotse stroomonderbrekingen, kan de overheid zich wel concreet voorbereiden bij een opduikende elektriciteitsschaarste. Het federale crisiscentrum zorgt voor een nauwe samenwerking met diensten van gouverneurs, burgemeesters, federale (waaronder de FOD Economie) en gewestelijke overheden, NMBS, beroepsfederaties ... Samen beogen ze zoveel mogelijk te anticiperen op de mogelijke gevolgen van een afschakeling en de nodige preventieve maatregelen te nemen om een dergelijke afschakeling op te vangen of te voorkomen.

  Ook als burger kunt u zich informeren en voorbereiden op een afschakeling. Maar vergeet niet dat een afschakeling geen noodwendigheid is: als we het elektriciteitsverbruik verminderen, is het mogelijk om afschakeling te vermijden.  En daarvoor is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt: solidariteit is essentieel. Zelfs als u niet rechtstreeks wordt getroffen door een afschakeling, kent u waarschijnlijk iemand die in een potentieel afschakelgebied woont en die niet zoveel geluk heeft als u. Denk in tijden van crisis aan die persoon: door eenvoudige handelingen om elektriciteit te besparen, kunt u het risico van een tekort helpen verminderen.

  Er bestaan altijd eenvoudige en slimme tips om minder elektriciteit te gebruiken, uw energierekening te verlagen en het risico op tekorten te beperken.

  Wenst u een waarschuwingsbericht te ontvangen bij een dreigende schaarste of afschakeling?

  Schrijf u in op BE-alert! BE-alert

  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2022