Zand- en grindwinning op zee

Locaties voor zandwinning op land zijn steeds moeilijker te vinden. Zowel in België als in de buurlanden vormt zeezand daardoor een interessant alternatief. Sinds de jaren ’70 neemt het aandeel van het gewonnen zeezand in België in de totale zandproductie steeds toe.

Dit zand wordt enerzijds aangewend in de bouwsector en anderzijds gebruikt voor de bescherming van de Belgische kust. Gezien zeezand in de voorbije dertig jaar gaan behoren is tot de basisgrondstoffen voor de bouwsector heeft het onbetwistbaar een groot maatschappelijk en economisch belang gekregen in België.

Tot op heden wordt ongeveer 3.000.000 ton of 2.000.000 m³ Belgisch zeezand per jaar ontgonnen waarvan meer dan 80% wordt aangewend in de bouwsector. Daarnaast is de uitvoering van zandsuppleties (opspuitingen) vandaag de belangrijkste maatregel voor zeewering langs de kust. Met zandsuppleties zorgt men ervoor dat de stranden voldoende breed en hoog zijn om de kust bij zeer zware stormvloeden tegen overstroming te beschermen.

De zand- en grindwinning in België vindt plaats in het Belgisch deel van de Noordzee. In dit deel van de Noordzee vinden er talrijke andere activiteiten plaats zoals

 • scheepvaart,

 • visserij,

 • aanleg van communicatiekabels en pijpleidingen,

 • slibstorten,

 • militaire activiteiten en

 • plaatsing van windmolenparken.

Zandwinning is toegelaten in bij wet vastgelegde gebieden, controlezones genoemd. De kwaliteit en diversiteit van het zand is afhankelijk van de winplaats aangezien elke zandbank een specifieke korrelgrootteverdeling en een verschillend schelpengehalte heeft. In totaal zijn er vier controlezones.

De dienst Continentaal Plat

De dienst Continentaal Plat van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is verantwoordelijk voor de zand- en grindontginning in het Belgisch deel van de Noordzee.

De belangrijkste taken van de dienst zijn:

Laatst bijgewerkt
31 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Dag van de Ambachten op zondag 18 november 2018

 2. Ondernemingen

  Hervorming van het ondernemingsrecht

 3. Consumentenbescherming
  Ondernemingen

  Richtlijnen “Consumentenkredieten”