Zandwinning Studiedag 2014

Omkadering

In 2014 vond de studiedag plaats op de Belgium Pier in Blankenberge. De doelstelling van deze studiedag was een antwoord te bieden op de vraag: “Wat heeft de toekomst nog te bieden voor de zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee?” We hadden het over: beperkte zandvoorraden, Europese richtlijnen, een Marien Ruimtelijk Plan,…

Naar aloude gewoonte bespraken we eerst de resultaten van de monitoring. Daarna namen we de haalbaarheid van een nieuw referentieoppervlak voor zandwinning onder de loep en kregen we een stand van zaken van het project TILES. Nieuw dat jaar waren de Pecha Kucha-presentaties in de namiddag. Tijdens deze korte presentaties werden de posters, presentaties en interactieve voorstellingen toegelicht. Afsluiten deden we met een rondetafelgesprek over de toekomst van de zandwinning.

Artikelbundel

Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea - Study day 2014 (PDF, 31.1 MB)

Laatst bijgewerkt
1 december 2021