Table of Contents

  De concessie van de nv ALZAGRI (met ondernemingsnummer 0406.648.843) toegekend door  het ministerieel besluit van 18 juli 2002 houdende verlening aan de nv ALZAGRI, Lodewijk Coiseaukaai 156 te 8000 Brugge, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 november 2011, wordt verlengd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2029 door het ministerieel besluit met kenmerken E6/2019/86/CP11/1234 van 30 juli 2019.

  De concessie van de nv BELMAGRI (met ondernemingsnummer 0401.280.882) toegekend door  het ministerieel besluit E6/99/CP16/ van 18 januari 2000 houdende verlening aan de nv BELMAGRI, Alverbergstraat 5 te 3500 Hasselt, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 november 2011, wordt uitgebreid in de controlezones 1, 2, 3 en 4, zoals bepaald in artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan en verlengd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2029 door het ministerieel besluit met kenmerken E6/2019/87/CP16/1234 van 30 juli 2019.

  De concessie van de nv DC Industrial (met ondernemingsnummer 0426.164.847) toegekend door  het ministerieel besluit E6/2009/CP26 van 16 september 2009 houdende verlening aan de nv DC Industrial, Gachardstraat 88, bus 12, te 1050 Brussel, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 november 2011, wordt verlengd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2029 door het ministerieel besluit met kenmerken E6/2019/88/CP26/1234 van 30 juli 2019.


  Gemotiveerde conclusie (PDF, 1.04 MB)

  Bijlage 1 (PDF, 163.45 KB)

  Bijlage 2

  Bijlage 3 (PDF, 257.16 KB)

  Bijlage 4 (PDF, 725.52 KB)

  Bijlage 5 (PDF, 239.47 KB)

  Bijlage 6 (PDF, 635.02 KB)

   

  Laatst bijgewerkt
  19 augustus 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen

  2. Ondernemingen

   Tips om uw onderneming voor te bereiden op de brexit

  3. Ondernemingen

   Oprichting van het Observatorium voor de farmaceutische industrie