Minister Dermagne tekende op 10 november 2022 de concessiebesluiten van DEME Building Materials nv en Nieuwpoortse Handelsmaatschappij nv.

U kunt binnen zestig dagen na deze kennisgeving in beroep gaan bij de Raad van State om de vernietiging van deze beslissing te verkrijgen. Het verzoek moet worden gericht aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, hetzij per post aangetekend verzonden, hetzij door de elektronische procedure te volgen (zie hiervoor de rubriek "e-Procedure" op de website van de Raad van State).

Bij een verzending per post moet het originele verzoekschrift steeds vergezeld gaan van drie eensluidend verklaarde afschriften, te vermeerderen met een afschrift voor iedere verwerende partij. Het beroep tot nietigverklaring moet binnen zestig dagen na de kennisgeving van deze beslissing worden ingediend. Het verzoekschrift moet worden ondertekend en moet de naam en het adres van elke verzoekende partij bevatten, een uitdrukkelijk gekozen woonplaats in België die zal worden gebruikt voor alle briefwisseling over het beroep, de beslissing waarvan de nietigverklaring wordt gevraagd, de verwerende partij (de overheid die deze beslissing heeft genomen), een uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden van de zaak en een uiteenzetting van de 'middelen' waarin wordt uitgelegd welke rechtsregels er werden geschonden en op welke wijze.

Gemotiveerde conclusie (PDF, 3.42 MB)

Vergunninghouder

Referenties en data ministeriële besluiten

Einddatum concessie

Controlezones

CP01

N.V. Charles Kesteleyn

MB van 6 augustus 1993 (8.M/93/A 2175/45)

gewijzigd door het MB van 2 december 2015 (PDF, 1.21 MB) (E6/2015/CP01/1234)

05/08/2026

1, 2, 3 & 4

CP06

N.V. Dranaco

MB van 14 juli 2006 (E6/2006/158/CP06)

gewijzigd door het MB van 2 december 2015 (PDF, 1.34 MB) (E6/2015/CP06/1234)

31/07/2026

1, 2, 3 & 4

CP07

N.V. Satic

MB van 14 juli 2006 (E6/2006/159/CP07)

gewijzigd door het MB van 2 december 2015 (PDF, 1.29 MB) (E6/2015/CP07/1234)

31/07/2026

1, 2, 3 & 4

CP10

TV Zeezand Exploitatie

MB van 21 mei 2002 (E6/02/CP10/)

gewijzigd door het MB van 2 december 2015 (PDF, 1.28 MB) (E6/2015/CP10/1234)

31/12/2026

1, 2, 3 & 4

CP11

Alzagri N.V.

 

MB van 18 juli 2002 (E6/2002/114/CP11/897)

gewijzigd door het MB van 30 juli 2019 (PDF, 823.52 KB) (E6/2019/86/CP11/1234)

31/12/2029

1, 2, 3 & 4

CP16

N.V. Belmagri

MB van 18 januari 2000 (E6/99/CP16/)

gewijzigd door het MB van 30 juli 2019 (PDF, 862.86 KB) (E6/2019/87/CP16/1234)

31/12/2029

1, 2, 3 & 4

CP18

Heidelberg Materials Benelux N.V.

MB van 4 juni 2002 (E6/2002/110/CP18/627)

gewijzigd door het MB van 15 september 2021 (E6/2021/89/CP18/12345)

31/12/2031

1, 2, 3, 4 & 5

CP19

De Hoop Bouwgrondstoffen B.V.

MB van 9 januari 2002 (E6/2001/CP19/)

gewijzigd door het MB van 15 september 2021 (E6/2021/90/CP19/12345)

31/12/2031

1, 2, 3, 4 & 5

CP20

DBM N.V.

 

MB van 13 mei 2003 (E6/2003/82/CP20)

gewijzigd door het MB van 10 november 2022 (E6/2022/92/CP20/12345)

30/04/2033

1, 2, 3, 4 & 5

CP24

MDK – Afdeling Kust

MB van 15 september 2021 (E6/2021/91/CP24/45)

31/08/2031

4 & 5

CP26

DC Industrial N.V.

MB van 16 september 2009 (E6/2009/CP26)

gewijzigd door het MB van 30 juli 2019 (PDF, 851.08 KB) (E6/2019/88/CP26/1234)

31/12/2029

1, 2, 3 & 4

CP27

N.V. N.H.M.

MB van 4 december 2009 (E6/2009/CP27)

gewijzigd door het MB van 10 november 2022 (E6/2022/93/CP27/12345)

31/03/2033

1, 2, 3, 4 & 5

CP28

Betoncentrale Van den Braembussche N.V.

MB van 19 december 2014 (PDF, 1.11 MB) (E6/2014/CP28/1234)

31/12/2024

1, 2, 3 & 4

Laatst bijgewerkt
22 november 2023