Table of Contents

  Betoncentrale Van den Braembussche nv deed een aanvraag voor een verlenging en uitbreiding van haar concessie voor zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De concessieaanvraag en het milieueffectenbeoordelingsrapport worden voorgelegd aan het betrokken publiek.

  De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website:

  • de concessieaanvragen,
  • het milieueffectenbeoordelingsrapport en
  • de beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvragen.

  De informatie raadplegen

  De inzageperiode van de raadpleging loopt van 8 december 2023 tot en met 7 januari 2024.

  Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per post (BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of via elektronische weg (brigitte.lauwaert@naturalsciences.be) overmaken aan mevrouw Brigitte Lauwaert tot en met 22 januari 2024.

  Laatst bijgewerkt
  28 november 2023