Table of Contents

  De firma’s Alzagri nv, Belmagri nv en DC Industrial nv deden een aanvraag voor een verlenging en/of uitbreiding van hun concessie voor zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De concessieaanvragen en het milieueffectenbeoordelingsrapport worden voorgelegd aan het betrokken publiek.

  De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website:

  • de concessieaanvragen,
  • het milieueffectenbeoordelingsrapport en,
  • de beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvragen.

  De inzageperiode van de raadpleging loopt van 9 februari t.e.m. 10 maart 2019.

  Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 25 maart 2019 overmaken aan mevrouw Brigitte Lauwaert

  per post:

  BMM
  T.a.v. Mevr. Brigitte Lauwaert
  Vautierstraat 29
  1000 Brussel

  of via elektronische weg: brigitte.lauwaert@naturalsciences.be.

  Laatst bijgewerkt
  30 januari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

  2. Ondernemingen

   Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?

  3. Ondernemingen

   Structurele ontwikkelingen in de Belgische landbouw