Table of Contents

  De dienst Continentaal Plat organiseert om de drie jaar een studiedag gewijd aan de zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee. Naast presentaties gewijd aan het centrale thema van de studiedag,  komen telkens de resultaten van het continue onderzoek aan bod.

  De FOD Economie voert samen met de BMM en het ILVO het continue onderzoek uit naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op de sedimentafzettingen en op het mariene milieu om het duurzaam beheer ervan te garanderen.

  Om de drie jaar worden de resultaten van het continue onderzoek in een overzichtsrapport, in de vorm van een artikelbundel, aan de Raadgevende Commissie voorgelegd. Door de organisatie van een studiedag hierrond worden de resultaten ook aan een breder publiek bekendgemaakt.

  De resultaten van het continu onderzoek maken bovendien integraal deel uit van het milieueffectenbeoordelingsrapport bij de aanvraag voor een nieuwe concessie of een verlenging en/of uitbreiding ervan.

  Laatst bijgewerkt
  12 januari 2021