Studiedag 2021 - Zeezand in een 360° perspectief

Omkadering

De studiedag zandwinning vond plaats in het Zwin Natuur Park te Knokke-Heist op 19 november 2021. Met zicht op dit prachtige natuurdomein bekeken we het Belgische zeezand vanuit een 360°-perspectief.

Gezien het belang van het continue onderzoek en naar aloude gewoonte werd er gestart met een toelichting van de monitoringsresultaten. Hoe het nieuwe referentieniveau tot stand kwam en de impact ervan, alsook de impact van het Marien Ruimtelijk Plan, op de zandwinning, werden toegelicht in het tweede blok van presentaties. In het derde presentatieblok stonden we stil bij het thema “circulaire economie”. Afsluiten van onze kijk op Belgisch zeezand vanuit een 360°-perspectief deden we door een blik te werpen op het gebruik van zeezand, nl. in de bouwsector en voor kustverdediging.

Presentaties

 1. Annelies De Backer (PDF, 2.55 MB)
 2. Sofie Derycke (PDF, 1.58 MB)
 3. Vera Van Lancker (PDF, 7.06 MB)
 4. Florian Barette (PDF, 4 MB)
 5. Koen Degrendele (PDF, 3.7 MB)
 6. Dries Van den Eynde (PDF, 1.53 MB)
 7. Tom Janssens (PDF, 1.43 MB)
 8. Posters (PDF, 8.54 MB)
 9. Eric Pirard (PDF, 2.16 MB)
 10. Jeroen Vrijders (PDF, 4.6 MB)
 11. Herve Demoulin (PDF, 4.48 MB)
 12. Ingo Hammwöhner (PDF, 1.45 MB)
 13. Dirk Geleyn (PDF, 469.42 KB)
 14. Elias Van Quickelborne (PDF, 5.55 MB)

Artikelbundel

A 360° perspective on Sea Sand - Proceedings study day (PDF, 9.53 MB)

Laatst bijgewerkt
2 december 2021