Het baggeren van zeezand in het Belgische deel van de Noordzee wordt streng gecontroleerd door de federale overheid en is geregeld bij de wet van 13 juni 1969[evw1] . Het doel van deze die wet en de daaropvolgende koninklijke besluiten was de zoektocht naar en de ontginning van zeezand en -grind in het Belgische deel van de Noordzee op een duurzame wijze te regelen. De concessies zijn onderworpen aan een strikte reglementering en minstens één keer per jaar komt er een Raadgevende Commissie samen. Deze Die commissie coördineert de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de zand- en grindontginning.

De belangrijkste regels zijn:

 • De totale ontginningsdiepte mag niet dieper gaan dan 5 m beneden de bodemligging. Indien uit onderzoek blijkt dat deze die diepte wordt overschreden, kan een bepaalde zone gesloten worden voor ontginning.;
 • In de controlezones mag door alle concessiehouders samen maximaal een volume van 15 miljoen m³ ontgonnen worden gespreid over een periode van 5 jaar. De minister legt jaarlijks, op voorstel van de Raadgevende Commissie, het maximaal toegestane jaarlijkse exploitatievolume per concessiehouder vast. Aan nieuwe concessies wordt een minimum minimale ontginningsvolume van 100.000 m³/jaar per concessie toegekend.;
 • De ontginning van zand en grind mag enkel gebeuren met ontginningsvaartuigen van het type sleephopperzuiger. In controlezone 3 is echter ook het gebruik van ontginningsvaartuigen van het type steekhopperzuiger toegestaan.;
 • De ontginning moet gebeuren over een aaneensluitend gebied in lagen van maximaal 0,5 m.;
 • Tijdens de ontginning moet het ontginningsvaartuig een gemiddelde snelheid ten opzichte van de zeebodem aanhouden die groter is dan 0,5 knoop.;
 • Indien verschillende ontginningsvaartuigen in elkaars nabijheid werken, moet men tijdens de ontginning steeds een minimumafstand van 500 meter tussen de vaartuigen behouden.

De belangrijkste taken van de Raadgevende Commissie zijn:

 • Aadvies geven aan de minister van de Noordzee:
  • over concessieaanvragenconcessieaanvragen;
  • over de toekenning van de jaarlijkse ontginningsvolumes;
  • over de sluiting van gebieden voor ontginning.
 • Vverschillende studiesstudies naar de impact van de zandwinning opvolgen.

 [evw1]Hier géén hyperlink leggen!

Laatst bijgewerkt
14 juni 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 2. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

 3. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen