Cover

Reglementering zand- en grindwinning in het Belgische deel van de Noordzee

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Publicatiedatum

Table of Contents

    In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België, heeft de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid deze publicatie uitgegeven teneinde de reglementering transparant te communiceren aan de ondernemingen.

    Laatst bijgewerkt
    18 januari 2021