Zandwinning

Table of Contents

  Omkadering

  De studiedag zandwinning vond plaats in Hotel Andromeda te Oostende op 9 juni 2017. Met zicht op zee legden we ons toe op de vraag: “Is Belgisch zeezand een schaars goed?”.

  In de voormiddag hielden we het traditio­neel met een overzicht van de resultaten van de monitoring. Daarna kwamen een up­date van het milieueffectenrapport over de zandwinning in controlezones 1, 2 en 3 en het project TILES (Transnationale en In­tegrale Langetermijn mariene Exploitatie Strategieën) aan bod, evenals het onder­zoek naar een nieuw referentieniveau voor zandwinning. Zeegra, de Beroepsvereni­ging van invoerders en producenten van ge­baggerde zeegranulaten, sloot de voormid­dagsessie af. In de namiddag bezochten we een bedrijf actief in de zandwinningssector en gingen we aan boord van de onderzoeks­schepen RV Belgica en RV Simon Stevin.

  Presentaties

  Artikelbundel

  Belgian marine sand: a scarce resource? (PDF, 20.56 MB)

  Laatst bijgewerkt
  19 augustus 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

   Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen