Zandwinning

Table of Contents

  Omkadering

  De studiedag zandwinning vond plaats in Hotel Andromeda te Oostende op 9 juni 2017. Met zicht op zee legden we ons toe op de vraag: “Is Belgisch zeezand een schaars goed?”.

  In de voormiddag hielden we het traditio­neel met een overzicht van de resultaten van de monitoring. Daarna kwamen een up­date van het milieueffectenrapport over de zandwinning in controlezones 1, 2 en 3 en het project TILES (Transnationale en In­tegrale Langetermijn mariene Exploitatie Strategieën) aan bod, evenals het onder­zoek naar een nieuw referentieniveau voor zandwinning. Zeegra, de Beroepsvereni­ging van invoerders en producenten van ge­baggerde zeegranulaten, sloot de voormid­dagsessie af. In de namiddag bezochten we een bedrijf actief in de zandwinningssector en gingen we aan boord van de onderzoeks­schepen RV Belgica en RV Simon Stevin.

  Presentaties

  Artikelbundel

  Belgian marine sand: a scarce resource? (PDF, 20.56 MB)

  Laatst bijgewerkt
  1 december 2021