Een concessievergunning bepaalt de periode van de concessie (standaard 10 jaar) en de controlezones waar men zand en grind mag winnen. Dergelijke vergunning is verplicht. De concessiehouder kan een aanvraag indienen voor de verlenging en/of uitbreiding van zijn concessievergunning.

Elke concessiehouder betaalt een vergoeding overeenkomstig het volume dat hij ontgonnen heeft met een jaarlijks minimum van 18.592,02 euro. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks aangepast en zijn verschillend naargelang het type materiaal:

 • zand uit controlezones 1, 2 en 4: 0,60 euro/m³ in 2015;
 • zand uit controlezone 3 (mindere kwaliteit): 0,39 euro/m³ in 2015;
 • grind: 1,27 euro/m³ in 2015.

control-zones.jpg

De vergoedingen die de houders van een concessievergunning moeten betalen, worden integraal gebruikt om continu onderzoek te verrichten naar de invloed van de ontginning van zand en grind op de zeebodem en op het marien milieu.

Formulieren

Laatst bijgewerkt
14 juni 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 2. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

 3. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen