Een concessievergunning bepaalt de periode van de concessie (standaard 10 jaar) en de controlezones waar men zand en grind mag winnen. Dergelijke vergunning is verplicht. De concessiehouder kan een aanvraag indienen voor de verlenging en/of uitbreiding van zijn concessievergunning.

Elke concessiehouder betaalt een vergoeding overeenkomstig het volume dat hij ontgonnen heeft met een jaarlijks minimum van 18.592,02 euro. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks aangepast en zijn verschillend naargelang het type materiaal:

 • zand uit controlezones 1, 2 en 4: 0,60 euro/m³ in 2015;
 • zand uit controlezone 3 (mindere kwaliteit): 0,39 euro/m³ in 2015;
 • grind: 1,27 euro/m³ in 2015.

control-zones.jpg

De vergoedingen die de houders van een concessievergunning moeten betalen, worden integraal gebruikt om continu onderzoek te verrichten naar de invloed van de ontginning van zand en grind op de zeebodem en op het marien milieu.

Formulieren

Laatst bijgewerkt
20 april 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Ondernemingen

  De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

 2. Ondernemingen

  Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?

 3. Ondernemingen

  Structurele ontwikkelingen in de Belgische landbouw