Om zand en grind te mogen ontginnen in het Belgische deel van de Noordzee is er een concessievergunning nodig. Die verplichte vergunning bepaalt in welke van de vijf controlezones concessiehouders zand en grind mogen winnen en de tijdsduur van de concessie (standaard 10 jaar).

Het Belgische deel van de Noordzee met de controlezones (en de bijhorende sectoren) en de exploratiezone 

Het monitoringsgebied op de Thorntonbank (THREF) is in het rood aangeduid en het habitatrichtlijngebied Vlaamse Banken in het groen.

Zandwingebieden
Bron: Dienst Continentaal Plat, FOD Economie

Elke concessiehouder betaalt een vergoeding volgens het volume dat hij ontgint. Jaarlijks bedraagt die vergoeding minimaal 18.592,02 euro. De bedragen van de vergoeding worden elk jaar aangepast en verschillen naargelang het type materiaal:

  • zand uit controlezones 1, 2, 4 en 5: 0,70 euro/m³ in 2022;
  • zand uit controlezone 3 (van mindere kwaliteit): 0,46 euro/m³ in 2022;
  • grind: 1,49 euro /m³ in 2022.

De vergoedingen die de houders van een concessievergunning betalen, gaan integraal naar onderzoek over de invloed die de ontginning van zand en grind heeft op de zeebodem en het mariene milieu.

Formulieren

Maandelijkse aangifte zandwinning

Via het formulier Maandelijkse aangifte zandwinning (XLSX, 1.68 MB) kunnen concessiehouders hun ontginningscijfers maandelijks aangeven.

Aanvraag concessie zandwinning

Via dit formulier kunt u een nieuwe concessie voor zandwinning aanvragen. Ook voor een verlenging en/of uitbreiding van de concessie gebruikt u het formulier Aanvraag concessie zandwinning (DOC, 118.5 KB) .

Overdracht concessie

Bij een overdracht van uw concessie naar een ander bedrijf, vult u het formulier Overdracht concessie (DOC, 110 KB) in.

 

Laatst bijgewerkt
18 augustus 2022