De controle op de zandontginning bestaat uit twee delen:

Controle op de activiteit

Elk ontginningsvaartuig dat in België actief is, moet een register aan boord hebben. Hierin noteert de kapitein van het ontginningsvaartuig alle relevante informatie over elke winning. Sinds eind jaren ’90 wordt deze controle vergemakkelijkt door de aanwezigheid van een automatisch registreersysteem, ook wel “black-box” genoemd. Daarnaast kunnen ook onaangekondigde controles uitgevoerd worden, op zee of in de havens.

Controle op de impact van de ontginning op het marien milieu

Jaarlijks worden verschillende meetcampagnes georganiseerd aan boord van het onderzoeksschip RV Belgica om de gevolgen van de ontginning op het marien milieu na te gaan. Drie instanties voeren dit onderzoek uit: (1) de dienst Continentaal Plat, (2) het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de (3) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noorzee (BMM – Departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).

De dienst Continentaal Plat maakt gebruik van een Kongsberg Maritime EM3002D multibeam sonar aan boord van de RV Belgica om een gedetailleerde kartering van de zeebodem te bekomen. Deze kaarten laten toe de impact van de ontginningen op de morfologie van de zeebodem te evalueren. Daarnaast biedt de sonar ook de mogelijkheid om de aard van de sedimenten op de zeebodem te bepalen. Na metingen op zee worden de gegevens onderworpen aan een grondige bewerking (correcties, controle en filtering van de gegevens) en verwerking. Na de verwerking van de bathymetrische gegevens, die informatie geven over de diepte, is het mogelijk de evolutie van de zeebodem in de zandwinningsgebieden nauwkeurig op te volgen. Op die manier is een evaluatie van de gevolgen van de ontginning mogelijk.

Naast de impact op de zeebodem wordt ook de biologische impact van zandontginning op het marien milieu nagegaan. Dit gebeurt in samenwerking met het ILVO. Tot slot bestudeert de BMM het ecosysteem van de Noordzee aan de hand van mathematische modellen (wiskundige formules). Als blijkt dat een model overeenkomt met de waarnemingen, dan kan men dit model gebruiken voor beheersdoeleinden en er bepaalde voorspellingen mee doen.

 

Laatst bijgewerkt
14 juni 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen