De dienst Conjunctuur en Sectorale Ontwikkeling stelt regelmatig een monitoring van de conjunctuur op om de recente ontwikkelingen van de economische activiteit in België op te volgen.

Naast een inleiding waarin de belangrijkste recente opmerkingen worden samengevat, is die monitoring onderverdeeld in 5 hoofdstukken:

  1. België in het kort dat de algemene aspecten behandelt;
  2. Economische ontwikkelingen via een analyse van de belangrijkste economische indicatoren zoals het bbp, de werkgelegenheid en de inflatie;
  3. Buitenlandse handel, die de handel onderzoekt, op het vlak van uitgevoerde producten en de uitvoer- en invoerpartners;
  4. De positie van België ten opzichte van de Europese Unie en de eurozone aan de hand van een aantal relevante indicatoren;
  5. Groeivooruitzichten voor België en de belangrijkste economische zones in de vorm van een samenvattende tabel.

Het hoofdstuk over de economische ontwikkelingen is gebaseerd op kwartaalgegevens en de groeiprognoses op publicaties van het IMF en het Federaal Planbureau en worden dus regelmatig bijgewerkt. De hoofdstukken over België in het kort, buitenlandse handel en de positie van België ten opzichte van de Europese Unie en de eurozone zijn daarentegen gebaseerd op jaargegevens en worden dus niet automatisch geactualiseerd.

Laatst bijgewerkt
13 september 2023