Table of Contents

  Uitsplitsing van de Belgische uitvoer van goederen naar de voornaamste geografische gebieden

  De Europese Unie (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) vormt de voornaamste bestemming van de Belgische uitvoer van goederen, met een aandeel van 65 % in 2022. Dat is 2,2 procentpunt meer dan in 2021. Het aandeel van de andere Europese landen is daarentegen in 2022 met 1,9 procentpunt gedaald. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de Belgische goederenuitvoer is in 2022 opnieuw gedaald, met 1,1 procentpunt. Ook in de analyseperiode (2016-2022, met uitzondering van 2021) vertoont het aandeel van het Verenigd Koninkrijk een dalende trend.

  Het aandeel van Azië is in 2022 met 1,4 procentpunt afgenomen, waarbij de daling wordt toegeschreven aan het dalende aandeel van China en India.

  Het aandeel van Amerika in de Belgische uitvoer daalt eveneens in 2022, maar minder sterk (-0,3 procentpunt), net als het aandeel van Australië en Oceanië (-0,2 procentpunt). Het aandeel van de Belgische uitvoer naar Afrika stijgt anderzijds met 1,3 procentpunt in 2022. Dit land vertoont al enkele jaren een stijgende trend.

  Ontwikkeling van de belangrijkste afzetmarkten

  In 2022 is Duitsland de grootste handelspartner van België voor de uitvoer, met 88,4 miljard euro, gevolgd door Nederland met 62,7 miljard euro en Frankrijk met 55,1 miljard euro. Samen waren die drie landen goed voor 46,8 % van de Belgische uitvoer.

  Het Verenigd Koninkrijk staat op de 5e plaats, met ongeveer 22,5 miljard euro aan Belgische uitvoer naar dat land, wat eveneens 5,1 % van de totale Belgische uitvoer vertegenwoordigt, achter de Verenigde Staten van Amerika met 29,7 miljard euro (6,8 %).

  Ontwikkeling van de belangrijkste invoerpartners

  In 2022 zijn de drie voornaamste handelspartners van België dezelfde, zowel voor de invoer van goederen als die voor de uitvoer, hoewel hun volgorde verschilt. De grootste leverancier van de Belgische markt is Nederland, met 93,1 miljard euro, gevolgd door Duitsland met 52,6 miljard euro en Frankrijk met 47,3 miljard euro. Samen waren die landen goed voor 43,8 % van de Belgische goedereninvoer in 2022.

  Het Verenigd Koninkrijk staat op de 4e plaats voor de Belgische invoer in 2022. Het Verenigd Koninkrijk leverde in 2022 goederen aan België voor een bedrag van 28,1 miljard euro, wat 6,4 % van de Belgische goedereninvoer vertegenwoordigt. Dit is ook de hoogste invoer uit het Verenigd Koninkrijk in ten minste tien jaar.

  Uitsplitsing per sector van de Belgische goederenuitvoer

  In 2022 domineerden voornamelijk vijf sectoren de Belgische uitvoer. Het gaat om:

  • chemische producten (26,5 %; 116,7 miljard euro),
  • minerale producten (20,4 %; 90,0 miljard euro),
  • voertuigen en vervoermaterieel (8,3 %; 36,7 miljard euro),
  • machines en elektrotechnische toestellen (8,1 %; 35,5 miljard euro),
  • onedele metalen (7,3 %; 32,2 miljard euro).

  Samen waren die vijf sectoren goed voor meer dan twee derde van de totale Belgische uitvoer in 2022 (70,6 %).

  Laatst bijgewerkt
  29 februari 2024