conjunctuurnota

Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota van oktober 2020

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2019 relatief goed was (+1,7 % tegenover +1,8 % in 2018), onder impuls van de binnenlandse vraag zonder voorraden. Bovendien was de bbp-groei in België in 2019 dynamischer dan die van de Europese Unie (+1,5 %) en die van de eurozone (+1,3 %). In het tweede kwartaal van 2020 kende België een daling van het bbp met 13,9 % op jaarbasis, een uitzonderlijke daling als gevolg van de inperkingsmaatregelen van de overheid en het stopzetten van activiteiten die niet-essentieel worden geacht. Vooral de particuliere consumptie en de investeringsuitgaven stortten in. Enkel de netto-uitvoer droeg positief bij aan de ontwikkeling van het bbp in het tweede kwartaal van 2020.

  Sinds 2014 is de bbp-groei voornamelijk te danken aan de bedrijvigheid in de dienstensector.

  De productie-index in de verwerkende nijverheid (zonder bouw) steeg in 2019 voor een vierde jaar op rij, terwijl de productie in de bouwsector zeer licht verslechterde. De daling, op jaarbasis, van de productie van deze twee bedrijfstakken in het eerste kwartaal van 2020 werd nog versterkt in het tweede kwartaal van 2020. Dat was vooral onder invloed van de gedeeltelijke of volledige sluiting van de activiteiten van bepaalde industrieën ten gevolge van de inperkingsmaatregelen die de overheid heeft genomen om de uitbreiding van de COVID-19-pandemie te beperken.

  De bedrijfsdemografie bleef sterk in 2019, met meer starters dan stopzettingen en een netto saldo van 37.546 eenheden, het hoogste netto saldo dat in de periode 2015-2019 werd waargenomen.  Terwijl deze ondernemingsdynamiek zich voortzette in het eerste kwartaal van 2020, verslechterde deze daarna enigszins.

  In het algemeen bleek 2019 een gunstig jaar te zijn op de arbeidsmarkt, waarbij de tewerkstellingsgraad bleef stijgen en de werkloosheidsgraad bleef dalen, zowel de totale als die van jongeren onder de 25 jaar. Anderzijds presteert in het tweede kwartaal van 2020 alleen de totale werkloosheidsgraad goed, en blijft deze dalen tot 4,9 % (tegen 5,3 % in het tweede kwartaal van 2019).

  Na een vertraging in het tweede kwartaal van 2020 ten gevolge van lagere prijzen van energetische producten en, in mindere mate, een vertraging van de inflatie in de dienstensector, trok de HICP inflatie weer aan steeg deze in het derde kwartaal van 2020.

  Voor de groeivooruitzichten op korte termijn voor de Belgische economie, verwacht het Federaal Planbureau een grote economische recessie in 2020 door de wereldwijde coronaviruscrisis. Als gevolg daarvan zou het bbp in 2020 met 7,4 % dalen (dus een minder uitgesproken daling dan verwacht), na een groei van 1,7 % in 2019. Toch wordt al in 2021 een herstel verwacht van 6,5 %. Gezien de onzekerheden die het coronavirus nog steeds met zich meebrengt en de manier waarop de situatie zich de komende maanden zal ontwikkelen, kunnen die prognoses de komende maanden natuurlijk nog worden bijgesteld.

  Laatst bijgewerkt
  18 december 2020