Sectoraal panorama

Het sectorale panorama heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. De publicatie is opgebouwd volgens een cijfermatige benadering, waardoor we snel en accuraat op de conjunctuurontwikkelingen kunnen reageren.

Het panorama bestaat uit drie delen:

  1. Het eerste deel omvat een beschrijving van het globale kader, met name de conjunctuur van de wereld- en de Europese economie.
  2. In het volgende deel komt het zwaartepunt van het onderzoek aan bod, waarin we voor alle sectoren op NACE-2 niveau de prestaties van Belgische sectoren vergelijken met die sectoren in de eurozone. Daarbij onderscheiden we 2 dimensies: enerzijds verwerkende en dienstensectoren, en anderzijds de tijdsdimensie, namelijk de middellange termijn en de recente conjunctuur.
  3. De publicatie eindigt met een grondig onderzoek van een of meerdere sectoren. Daarbij besteden we onder meer aandacht aan de subsectoren die er deel van uitmaken, en aan variabelen zoals de industriële productie, tewerkstelling en buitenlandse handel.

Het "Sectoraal panorama" is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans

Panorama van de Belgische Economie

Voorheen publiceerde de FOD Economie een jaarverslag genaamd "Panorama van de Belgische Economie", waarin zowel de economische ontwikkeling als de structurele aspecten aan bod kwamen.

De eerste publicatie dateert van 2000. Het verslag maakte deel uit van de strategische publicaties van de FOD Economie, het hielp mee het beleid te oriënteren dat voor een goede marktwerking moet zorgen. Het verslag veranderde in de loop van de tijd, waarbij steeds meer ruimte werd gegeven aan het sectorgedeelte en aan het ondernemerschap.

Het laatste "Panorama van de Belgische Economie" dateert van 2012. Het kan verkregen worden door een mail te sturen met vermelding van "Panorama 2012" in het onderwerp van de mail.

het Panorama 2012 aanvragen