""

Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota van augustus 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  De jaarlijkse groei van het bbp is in 2021 in België sterk aangetrokken (+6,2 %) als gevolg van het wereldwijde herstel van de economische activiteit. Het herstel van het bbp in België was meer uitgesproken dan dat van de Europese Unie (27 landen; +5,3 %) en dat van de eurozone (+5,4 %). Het bbp van België is in het eerste kwartaal van 2022 met 4,9 % op jaarbasis gestegen, wat trager is dan in het voorgaande kwartaal (+5,7 % op jaarbasis). De binnenlandse vraag exclusief voorraden, en met name de particuliere consumptie, droeg bij tot die gunstige ontwikkeling van het bbp. De netto-uitvoer daarentegen woog op de groei van de economische bedrijvigheid in het eerste kwartaal.

  Diensten zijn doorgaans de belangrijkste motor van de Belgische economische groei. In 2021 waren ze ook de belangrijkste ondersteuners van het herstel van de economische activiteit.

  De productie-index in de industrie daalde in 2020 fors om in 2021 weer te stijgen. De productie-index van de industrie exclusief bouw en die van de energiesector lagen in 2021 beiden boven het niveau van voor de crisis, in tegenstelling tot de bouw. Gegevens uit het eerste kwartaal van 2022 laten een duidelijk herstel in de bouw zien.

  De bedrijvendemografie was in 2021 opnieuw sterk, met meer oprichtingen dan stopzettingen en een nettosaldo van 43.839 eenheden, het grootste nettosaldo in de periode 2017-2021. Die ondernemersdynamiek hield aan in het eerste kwartaal van 2022, met een positief nettosaldo van "oprichtingen-stopzettingen" (22.146 eenheden). Dat saldo steeg jaar-op-jaar met 13.247 eenheden en vertegenwoordigt het grootste nettosaldo dat werd waargenomen sinds het eerste kwartaal van 2017.

  Al met al bleek 2021 een gemengd jaar op de arbeidsmarkt te zijn. Hoewel de arbeidsparticipatie steeg, namen de totale werkloosheid en die van jongeren onder de 25 allebei toe. In het eerste kwartaal van 2022 verbeterde de arbeidsmarkt, waarbij zowel de werkloosheidsgraad als de arbeidsparticipatie een gunstige ontwikkeling doormaakten, tegenover het jaar voordien. De jeugdwerkloosheid bedroeg namelijk 14,2 % (tegenover 18,6 % een jaar eerder). Het totale werkloosheidscijfer verbeterde licht in het eerste kwartaal van 2022 en bereikte 5,3 % (tegenover 6,6 % een jaar eerder). De arbeidsparticipatie steeg in het eerste kwartaal van 2022 tot 66,4 % (vergeleken met 63,6 % een jaar eerder).

  2020 werd gekenmerkt door een duidelijke vertraging van de inflatie, onder meer als gevolg van de ineenstorting van de olieprijzen op de wereldmarkten. In 2021 en in het eerste semester van 2022 daarentegen stegen de consumptieprijzen, gemeten met het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (HICP) tot 9,9 % tijdens het tweede kwartaal van 2022. De hoge inflatie is voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt 64,3 % in het tweede kwartaal van 2022, en verklaart daarmee meer dan twee derde van de totale inflatie. De geraamde inflatiestijging van 2022 bedraagt 8,1 %.

  Voor de groeivooruitzichten op korte termijn voor de Belgische economie geeft het Federaal Planbureau aan dat het economische herstel zich reeds heeft ingezet in 2021, waarbij de groei 6,2 % bedroeg. Volgens het Federaal Planbureau zal de Belgische groei in 2022 vertragen tot ongeveer 2,6 %.

  Laatst bijgewerkt
  29 augustus 2022