""

Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota van november 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  De jaarlijkse groei van het bbp is in 2021 in België sterk aangetrokken (+6,1 %) door het wereldwijde herstel van de economische activiteit. Het herstel van het bbp in België was meer uitgesproken dan dat van de Europese Unie (27 landen; +5,4 %) en dat van de eurozone (+5,3 %). Het bbp van België is in het tweede kwartaal van 2022 met 4,1 % op jaarbasis gestegen, wat trager is dan in het voorgaande kwartaal (+5,3 % op jaarbasis). Terwijl de binnenlandse vraag exclusief voorraden, en met name de particuliere consumptie, tot die gunstige ontwikkeling van het bbp bijdroeg, geldt hetzelfde voor de netto-uitvoer en de verandering in voorraden in het tweede kwartaal van 2022.

  Diensten zijn doorgaans de belangrijkste motor van de Belgische economische groei. In 2021 waren ze ook de belangrijkste ondersteuners van het herstel van de economische activiteit.

  De productie-index in de verwerkende industrie daalde in 2020 sterk, om in 2021 weer te stijgen. De productie-index voor de industrie met uitzondering van de bouwnijverheid en voor de energiesector overschreden beide hun niveau van vóór de crisis in 2021, terwijl de index voor de bouwnijverheid dat niet deed. In het tweede kwartaal van 2022 kwam de productie in de industrie exclusief de bouwsector en in de energiesector tot stilstand. De bouwproductie ontwikkelt zich opnieuw asynchroon en stijgt met één jaar.

  De bedrijvendemografie was in 2021 opnieuw sterk, met meer oprichtingen dan stopzettingen en een nettosaldo van 43.839 eenheden, het grootste nettosaldo dat in de periode 2017-2021 is waargenomen. In het tweede kwartaal van 2022 verzwakte de ondernemingsdynamiek echter. Ondanks een nog steeds positief nettosaldo (9.822 eenheden), is het aantal eenheden op jaarbasis met 4.137 gedaald.

  Al met al bleek 2021 een gemengd jaar op de arbeidsmarkt te zijn. Hoewel de arbeidsparticipatie steeg, namen de totale werkloosheid en die van jongeren onder de 25 allebei toe. In het tweede kwartaal van 2022 verbeterde de arbeidsmarkt: zowel de werkloosheid als de werkgelegenheidscijfers ontwikkelden zich op jaarbasis. De jeugdwerkloosheid bedroeg in het tweede kwartaal van 2022 17,4 % (tegen 19,4 % een jaar eerder) en de totale werkloosheid 5,8 % (tegen 6,3 % een jaar eerder). In het tweede kwartaal van 2022 bedroeg de arbeidsparticipatie 66,0 % (tegen 65,0 % een jaar eerder).

  2020 werd gekenmerkt door een duidelijke vertraging van de inflatie door onder meer de ineenstorting van de olieprijzen op de wereldmarkten. De inflatie, gemeten aan de hand van de verandering van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP), steeg zowel in 2021 als in de eerste drie kwartalen van 2022. Alle componenten van de GICP stijgen, maar het is de energiecomponent die de prijzen opdrijft. Met een inflatie van 59,3 % in het derde kwartaal van 2022 verklaart de energiecomponent meer dan de helft van de totale inflatie. De laatste ramingen voorspellen een totale inflatie van 9,3 % in 2022.

  Voor de groeivooruitzichten op korte termijn voor de Belgische economie, heeft het economische herstel zich reeds ingezet in 2021, waarbij de groei 6,1 % bedroeg. Volgens het Federaal Planbureau zal de Belgische groei in 2022 vertragen tot ongeveer 2,6 % en 0,5 % in 2023.

  Laatst bijgewerkt
  23 november 2022