Table of Contents

  Economische vooruitzichten op mondiaal niveau

  Door de goede prestaties van de Amerikaanse economie en enkele van de belangrijkste opkomende landen, waaronder China, zou de wereldeconomie het dit jaar beter moeten doen dan aanvankelijk werd verwacht. Voorzichtigheid blijft echter geboden, want de wereldgroei blijft waarschijnlijk ver onder de historische trend van 2000 tot 2019, met een jaarlijks gemiddelde van 3,8 %.

  Na een verwachte groei van 3,1 % in 2023 voorziet het IMF dat de wereldeconomie in 2024 met 3,1 % groeit, met een zeer lichte versnelling naar 3,2 % in 2025.

  Na een verwachte groei van 2,5 % in 2023, zou de Verenigde Staten in 2024 opnieuw een groei van meer dan 2 % kennen (2,1 %). Een belangrijk resultaat voor de vertrekkende president. Voor 2025 heeft het IMF zijn groeiprognoses voor de Verenigde Staten iets naar beneden bijgesteld, naar 1,7 % (tegen 1,8 % in groeivooruitzichten van oktober).

  Na een zeer sterke vertraging in 2023 (naar 0,5 %), zou de economische groei in de eurozone in 2024 naar verwachting onder de 1 % blijven (0,9 %), onder druk van Duitsland. Duisland is de motor van Europa en zijn economie zou blijven vertragen (0,5 % verwacht voor 2024, na een recessie van -0,3 % in 2023). Duitsland lijdt onder de zwakke buitenlandse vraag, de energiekosten voor zijn industrie en de stijgende rente. Terwijl Italië en Nederland het in 2024 naar verwachting slechts iets beter zouden doen dan Duitsland, met een groei van 0,7 %. Verder zouden Frankrijk en Spanje het naar verwachting beter doen, met een meer dynamische groei van respectievelijk 1 % en 1,5 %. Voor 2025 zouden de groeivooruitzichten voor de eurozone verbeteren, hoewel ze licht naar beneden zijn bijgesteld. Die groeiversnelling zou zich ook moeten voordoen voor alle bovengenoemde landen.

  Het Verenigd Koninkrijk zou, na een bbp-groei van 4,3 % in 2022, ook een economische vertraging kennen in 2023 (+0,5 %), gevolgd door een lichte versnelling van de economische groei in 2024 (+0,6 %) en een sterkere versnelling in 2025 (+1,6 %).

  De groei van het Chinese bbp zou evenwel een versnelling kennen in 2023 (+5,2 %), alvorens weer een  vertraging te kennen (+4,6 % in 2024). Hier werd de groei naar boven bijgesteld voor 2024 (+0,4 procentpunt) ten opzichte van de vooruitzichten van oktober 2023, ook al is de verbetering minder groot dan aanvankelijk verwacht. Dit betekent echter nog steeds een vertraging ten opzichte van de groei in 2023. De vastgoedcrisis, de achterblijvende consumptie en tal van onzekerheden remmen het herstel van China af. Ook het risico op deflatie blijft bestaan. Het IMF voorziet voor 2025 een bbp-groei van 4,1 % in China.

  Risico's voor groeivooruitzichten

  De kans op een harde landing is afgenomen en de factoren die de vooruitzichten voor de wereldwijde groei zowel opwaarts als neerwaarts kunnen beïnvloeden, zijn over het algemeen in evenwicht.

  Onder de factoren die volgens het IMF een positief effect kunnen hebben en tot een sterker dan verwachte wereldwijde groei kunnen leiden, rekenen we:

  1. Een snellere disinflatie.
  2. Een soepeler fiscaal beleid.
  3. Een sneller economisch herstel van China.
  4. Artificiële intelligentie en hervormingen aan de aanbodzijde om de productiviteit en het inkomen van werknemers te verhogen.

  Het IMF wijst tevens op 4 risico's die de economische groeivoorspellingen verder zouden kunnen verslechteren:

  1. De volatiliteit van de grondstoffenprijzen. Ze zouden volatieler kunnen worden als gevolg van weersomstandigheden of hernieuwde geopolitieke spanningen, waardoor de geo-economische fragmentatie toeneemt en de ecologische transitie wordt bemoeilijkt.
  2. Hardnekkige inflatie. Die is nog steeds te hoog, vooral de verwachtingen die, in combinatie met een tekort aan arbeidskrachten, een krachtdadiger optreden van de centrale banken nodig zou kunnen maken.
  3. Verergering van de problemen in de Chinese vastgoedsector.
  4. Een te abrupte fiscale herlancering.

  Economische groeivooruitzichten voor België

  Volgens de economische begroting van september van het Federaal Planbureau wordt er voor België een economische groei verwacht van 1,0 % voor 2023, 1,3 % voor 2024 en 1,3 % voor 2025, na een bbp-groei van 3,2 % in 2022. Dit betekent dat de Belgische economische groei voor zowel 2023 als 2024 naar beneden is bijgesteld.

  In 2024 zijn de consumptiebestedingen van huishoudens en de bruto vaste kapitaalvorming de twee belangrijkste groeimotoren. De particuliere consumptie, die het goed doet dankzij de loonindexering en de stijging van de tewerkstellingsgraad, en de bruto vaste kapitaalvorming, die zowel wordt gevoed door het herstel- en veerkrachtplan van de Europese Unie als door de hoge winstmarges die de bedrijven de voorbije jaren hebben behaald.

  Bovendien vertraagt de inflatie volgens de laatste voorspellingen van het Federaal Planbureau tot 4,1 % in 2023 en 2,8 % in 2024, na een piek van 9,6 % in 2022. Terwijl de inflatie in België nog steeds boven de doelstelling van de ECB (2 %) ligt, voorspelt het Federaal Planbureau voor 2025 een cijfer dicht bij die doelstelling (1,8 %).

  Laatst bijgewerkt
  29 februari 2024