note de conjoncture

Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota van april 2020

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2019 relatief goed was (+1,4 %, tegenover +1,5 % in 2018) dankzij de impuls van de binnenlandse vraag zonder voorraden. Hoewel de bbp-groei in België nog minder sterk is dan in de Europese Unie (+1,5 %), komt die steeds dichterbij. Bovendien was het dynamischer dan in de eurozone (+1,2 %). De jaarlijkse bbp-groei bedroeg 1,2 % in het vierde kwartaal van 2019, tegen 1,6 % in het vorige kwartaal, voornamelijk als gevolg van een lagere bijdrage aan de groei van de economische activiteit door de investeringen.

  Sinds 2014 is de bbp-groei bijna volledig te danken aan de bedrijvigheid in de dienstensector.

  De productie in de verwerkende nijverheid zonder bouw steeg in 2019 voor een vierde jaar op rij, terwijl de productie in de bouwsector zich heeft gestabiliseerd.

  De demografie van de ondernemingen vertoonde ook een krachtig beeld in 2019, met een groter aantal startende ondernemingen dan stopzettingen.

  De werkgelegenheidsgraad steeg in 2019, terwijl de werkloosheidsgraad daalde.

  Na een vertraging van de consumptieprijzen in 2019 begonnen de prijzen in het eerste kwartaal van 2020 weer te stijgen, met name voor diensten en voedselproducten.

  Voor de groeivooruitzichten op korte termijn voor de Belgische economie, verwachten de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau een grote economische recessie in 2020 als gevolg van de wereldwijde coronaviruscrisis. Als gevolg daarvan zou het bbp in 2020 met 8 % dalen, na een groei van 1,4 % in 2019. Toch wordt al in 2021 een herstel verwacht met een economische groei van 8,6 %.

  Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beteugelen en de Belgische bevolking te beschermen, heeft de regering een groot aantal maatregelen genomen. Al deze maatregelen hebben onvermijdelijk een aanzienlijke impact op de economische activiteit in België. Nochtans is deze conjunctuurnota echter in de loop van april 2020 opgesteld, zodat de gegevens over het eerste kwartaal van 2020 nog niet beschikbaar zijn. Het is dus nog niet mogelijk om de impact te bepalen.

  Laatst bijgewerkt
  15 mei 2020