Table of Contents

  Verschillende instellingen (zoals de OESO en de Europese Centrale Bank) hebben getracht het begrip concurrentievermogen te definiëren. De interpretatie van de Europese Unie geeft de visie van de FOD Economie goed weer, namelijk dat het concurrentievermogen het vermogen van een land is om duurzaam het levenspeil van zijn inwoners te verbeteren.

  De “Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie” die sinds 2015 wordt gepubliceerd in PDF-formaat neemt voortaan een digitaal formaat aan. Dat materiaal richt zich hierbij tot een breed publiek (zowel tot besluitvormers als tot bedrijven en burgers) en biedt een diagnose van de resultaten en determinanten van het concurrentievermogen in België en in de voornaamste landen van de Europese Unie. Een overzichtelijke samenvattende tabel vult de analyse aan en belicht daarbij twee tijdsvakken, namelijk de recente ontwikkelingen en op middellange termijn.

  Het is niet de bedoeling om het onderzoek van andere instellingen te vervangen of voorspellingen te doen. Wat men in deze rubriek wel wil doen:

  • gegevens verzamelen waarmee een diagnostiek van het Belgische concurrentievermogen opgemaakt kan worden;
  • de voornaamste onderliggende factoren van het concurrentievermogen belichten;
  • de Belgische prestaties vergelijken met die van Duitsland, Frankrijk en Nederland, als referentie voor de berekening van de loonnorm, en met die van andere landen van de Europese Unie;
  • de evolutie van die prestaties volgen.

  Het dertigtal bestudeerde indicatoren is voornamelijk afkomstig van Eurostat en van andere officiële instellingen zoals het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), de OESO, de Nationale Bank van België, de Wereldbank, de VN-Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) en het Europees Octrooibureau. De analyses van de FOD Economie werden verfijnd en aangevuld op basis van het Nationaal Hervormingsprogramma, beleidsnota’s en economische studies.

  Executive summary van de Boordtabel 2023 (PDF, 915.45 KB)

  Synthesetabel (PDF, 128.38 KB)

  Laatst bijgewerkt
  10 april 2024