Table of Contents

  België, een kleine open economie van bijna 11,7 miljoen inwoners, ligt in het hart van West-Europa. In 2022 bedroeg zijn bbp 549,5 miljard euro. De economie beschikt over een goede communicatie-infrastructuur en een hoogopgeleide beroepsbevolking. Als open economie zijn de handelsbetrekkingen voor België van essentieel belang. Belangrijk is ook dat ongeveer 64,8 % van de Belgische uitvoer bestemd is voor de intra-Europese markt. De buurlanden van België, met name Duitsland, Frankrijk en Nederland, zijn ook de belangrijkste handelspartners. De buitenlandse handel groeide bijzonder sterk in 2022. De handelsbalans is echter verslechterd en het tekort bedroeg in 2022 bijna 7,9 miljard euro.

  Groeimarkten

  De belangrijkste uitvoerproducten van de Belgische ondernemingen waren in 2022 producten uit de chemische nijverheid, maar ook minerale producten, voertuigen en vervoermaterieel, evenals machines en elektrische apparaten en onedele metalen.

  In 2021 was de farmaceutische industrie, binnen de verwerkende nijverheid, de belangrijkste sector in het creëren van toegevoegde waarde, gevolgd door de chemische nijverheid en de voedings- en drankenindustrie.

  Groei en het bbp

  De jaarlijkse groei van het bbp is in België in 2022 vertraagd (+3,2 %). De groei van het bbp in België was ook lager dan in de Europese Unie (27 landen; +3,5 %) en de eurozone (+3,4 %). Het bbp van België is in het eerste kwartaal van 2023 met 1,3 % op jaarbasis gestegen, wat minder is dan in het voorgaande kwartaal (+1,5 % op jaarbasis). De binnenlandse vraag exclusief voorraden, met uitzondering van de consumptieve overheidsbestedingen, en de veranderingen in de voorraden ondersteunden de economische groei, terwijl de netto-uitvoer negatief woog op de gunstige ontwikkeling van het bbp in het eerste kwartaal van 2023.

  Diensten zijn doorgaans de belangrijkste motor van de Belgische economische groei. In 2022 realiseerden ze bijna volledig de groei van de economische activiteit. Ze blijven die rol spelen in het eerste kwartaal van 2023.

  Productie-index

  Na een sterke opleving in 2021 daalde de productie in de verwerkende industrie exclusief bouwnijverheid licht in 2022, hoewel die op een hoog niveau bleef. Toch daalt ze in het eerste kwartaal van 2023 (-2,9 %) voor het vierde opeenvolgende kwartaal. Tijdens dat kwartaal daalde de productie in de energiesector voor de tweede keer op rij en daalde de productie in de bouw na drie opeenvolgende kwartalen van groei.

  Bedrijvendemografie

  De bedrijvendemografie bleef sterk in 2022, met meer startende dan sluitende bedrijven en een nettosaldo van 48.796 eenheden, het grootste nettosaldo in de periode 2018-2022. De ondernemersdynamiek verzwakte echter in het eerste kwartaal van 2023. Net als in het vierde kwartaal van 2022 daalde het aantal startende ondernemingen op jaarbasis naar 17.734 eenheden, ondanks een nog steeds positief nettosaldo van startende en beëindigde bedrijven (4.412 eenheden).

  Arbeidsmarkt

  In het algemeen liet 2022 een gunstige trend op de arbeidsmarkt zien: de arbeidsparticipatie steeg en zowel de totale werkloosheid als de werkloosheid bij jongeren tot 25 jaar daalde. De verbetering van de werkloosheidscijfers die in de eerste vier kwartalen van 2022, met een jaar verschil, werd waargenomen, zette niet door in het eerste kwartaal van 2023 voor het totale werkloosheidscijfer, terwijl die verbetering aanhield voor het jeugdwerkloosheidscijfer. In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de totale werkloosheid 5,7 % (vergeleken met 5,4 % een jaar eerder) en het percentage voor jongeren onder de 25 jaar 13,8 % (vergeleken met 14,2 % een jaar eerder). De arbeidsparticipatie bedroeg 66,6 % in het vierde kwartaal van 2022 (vergeleken met 66,4 % een jaar eerder).

  Inflatie

  De inflatie, gemeten aan de hand van de verandering in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (HICP), is in 2022 sterk toegenomen, van 3,2 % in 2021 tot 10,3 % in 2022. Hoewel alle componenten van het HICP stijgen, is het alleen de energiecomponent die verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de totale inflatie. In de eerste twee kwartalen van 2023 nam de inflatie af doordat lagere energieprijzen de inflatoire druk van andere productcategorieën verminderden. De HICP-inflatie vertraagde tot 2,6 % in het tweede kwartaal van 2023, vergeleken met 5,9 % in het eerste kwartaal van hetzelfde jaar.

  Groeivooruitzichten

  Wat de groeivooruitzichten van de Belgische economie op korte termijn betreft, geeft het Federaal Planbureau in zijn publicatie van juni 2023 aan dat de Belgische groei zou vertragen tot 1,3 % in 2023. Voor 2024 verwacht het Federaal Planbureau een jaarlijkse bbp-groei van 1,6 %.

  Laatst bijgewerkt
  16 augustus 2023