Namaak

Als verbruiker of handelaar voelt u zich gedupeerd door het te-koop-stellen van producten die volgens u niet conform zijn met wat u van een authentiek kwaliteitsproduct mag verwachten, en u vermoedt namaak?

U bent houder van een intellectueel eigendomsrecht en u voelt u benadeeld door het aantasten hiervan?

Intellectuele eigendomsrechten

LET OP! De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is op het gebied van namaak slechts bevoegd voor aantastingen van een intellectueel eigendomsrecht. Dit begrip reikt verder dan eenvoudige vervalsing of namaak. Het houdt een bescherming door een officieel organisme in; we staan dan voor een intellectuele eigendomstitel, zoals een octrooi, merk, tekening of model; ook kan het een auteursrecht betreffen. Elk voorval wordt van geval tot geval onderzocht.

Om meer te weten over de aard van deze bescherming moet u zich wenden tot de DIE, die deel uitmaakt van de Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie.

Intellectuele eigendomsrechten zijn vandaag voor ondernemingen, universiteiten en verbruikers niet meer weg te denken uit het economische leven. De consument gebruikt elke dag producten, diensten of procedés die door een of verscheidene intellectuele eigendomsrechten beschermd worden. Van draagbare telefoon over muziek, meubilering, elektrische huishoudapparatuur, televisie, boeken, films, speelgoed, computer, wagen, levensmiddelen tot dranken: intellectuele eigendom maakt deel uit van uw dagelijks leven.

Wie aanspreken wanneer men nagemaakte producten heeft verworven?

De Algemene Directie Economische Inspectie behandelt uw klacht indien deze betrekking heeft op fraude op de Belgische binnenlandse markt.

Enkele voorbeelden:

Controles aan de grenzen van de Europese Unie blijven vallen onder de Douane (Centrale Administratie der Douane en Accijnzen - FOD Financiën). Zij is bevoegd om goederen te controleren aan de poorten van de Europese Unie: zee-, rivier- en luchthavens, wegen, postcolli.

Meer informatie over namaak en piraterij

Wenst u nadere informatie over de strijd tegen namaak en piraterij, wend u dan tot de Algemene Directie Economische Inspectie.

Laatst bijgewerkt
1 april 2020