Gezien het belang van innovatie en intellectuele eigendom leggen verscheidene instellingen zich toe op het begeleiden en subsidiëren van onderzoek en ontwikkeling, evenals de valorisatie van de resultaten ervan.

België heeft een gunstig belastingregime voor innoverende ondernemingen (zie fiscale stimuli voor onderzoek en ontwikkeling).

Innovatie: begeleiding

PATLIB-centra (PATent LIBraries)

De PATLIB-centra zijn gecreëerd op initiatief van het Europees Octrooibureau en vormen een netwerk van informatiecentra voor intellectuele eigendom. In elk van de landen die lid zijn van het Europees Octrooiverdrag, zijn een of meerdere centra gevestigd. Naast octrooi-informatie bieden deze centra ook vaak andere diensten aan (bv. technologisch advies, ondersteuning bij de realisatie van projecten, enz.).

In België kunt u terecht bij de volgende centra:

Octrooicellen

De Octrooicellen zijn het contactpunt waar alle ondernemingen van de bouwsector, textielindustrie, technologische industrie, chemische industrie en life sciences terecht kunnen voor gratis gepersonaliseerd advies over intellectuele eigendom. Ze verspreiden ook informatie via hun website, infosessies en publicaties.

Innovatie: gewestelijke begeleiding en subsidies

Wallonië

De Service Public de Wallonie (SPW) en meer specifiek de SPW Économie, Emploi, Recherche beheert de financiële steun bestemd voor:

  • ondernemingen: om hen te helpen bij technologische innovaties, gericht op het uitwerken van nieuwe producten, procedés en diensten, het verwerven van nieuwe technologieën en het versterken van hun wetenschappelijk en technologisch potentieel.

De Direction de l’Accompagnement de la Recherche beheert in het bijzonder de financiële hulp aan kmo’s voor het indienen of uitbreiden van een octrooi (zie de portaalsite Portail de la Recherche et des Technologies en wallonie);

  • onderzoeksoperatoren: universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra.

Het komt er op aan om de onderzoeksteams in staat te stellen om hun competenties en wetenschappelijke en technologische expertise te ontwikkelen ten dienste van het Waalse industriële netwerk, de interactie tussen de wetenschappelijke wereld en de industrie te bevorderen, en de Waalse actoren te begeleiden bij hun integratie in Europese en internationale onderzoeksnetwerken.

Wallonie Entreprendre komt via haar verschillende vakgebieden, namelijk de oriëntering via de portaalsite 1890.be, de sensibilisering, de begeleiding en de financiering, tegemoet aan de behoeften van ondernemingen en projectbegeleiders in Wallonië, en dit op de belangrijkste momenten van hun bestaan: oprichting, innovatie, ontwikkeling, internationalisering en overname/overdracht.

Vlaanderen

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is het aanspreekpunt van het Vlaams Gewest voor elke ondernemer of startende ondernemer in Vlaanderen. Iedere ondernemer kan er terecht met vragen over, bijvoorbeeld, steun van het Vlaams Gewest, vereiste formaliteiten en vergunningen, financiering voor nieuwe projecten, enz. Het Vlaams Agentschap biedt ook informatie en begeleiding bij innovatie en bij het verkrijgen van intellectuele eigendomsrechten. U krijgt gratis en op vertrouwelijke wijze antwoord op uw vragen over:

  • financiering (bv. via risicokapitaal) en subsidiëring van uw innovatieactiviteiten;
  • bescherming van uw intellectuele eigendomsrecht;
  • de zoektocht naar externe expertise om van uw project een succes te maken.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zal u, waar nuttig, verwijzen naar andere bevoegde overheidsinstellingen, die aan uw behoeften tegemoet kunnen komen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Innoviris is een administratieve instelling die instaat voor de promotie en de ondersteuning van technologische vernieuwing via financiële steun aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten voor de bedrijven en onderzoeksinstellingen binnen het Brussels Gewest. 

hub.brussels is het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning. Het is ontstaan op 1 januari 2018 uit de fusie van atrium.brussels, Bruxelles Invest & Export en impulse.brussels. hub.brussels wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de Brusselse economie.

Laatst bijgewerkt
23 februari 2024