Table of Contents

  Digitalisering van de Belgische kmo's

  Bijna driekwart van de internetgebruikers in België bestelde in 2019 goederen of diensten op het internet, een percentage dat in de loop der jaren blijft toenemen (bron: DESI 2020). Om zich aan die nieuwe realiteit aan te passen, bieden steeds meer kmo's hun klanten de mogelijkheid aan om online te winkelen, producten te kiezen, bestellingen te plaatsen en online te betalen. Die digitale aanwezigheid is voor een onderneming essentieel geworden om zich aan te passen aan de vraag van de klant en te blijven concurreren. De kloof tussen ondernemingen van verschillende grootteklassen blijft echter aanzienlijk.

  Deze pagina geeft een overzicht van de voornaamste indicatoren voor online bestellingen en verkopen. Ook elektronische facturering komt aan bod.

  Over die meer geavanceerde technologieën voor de digitalisering van kmo's komt u meer te weten op de webpagina's:

  Online bestellingen

  In 2020 kreeg 16,3 % van de Belgische ondernemingen met 2 tot 9 werknemers bestellingen via digitale netwerken. Voor het overgrote deel daarvan (15 %) ging het om bestellingen die via een website of applicaties (apps) werden geplaatst. Slechts 2,6 % van de micro-ondernemingen kreeg bestellingen die waren geplaatst via berichten van het EDI-type. Een onderneming kan uiteraard bestellingen ontvangen via beide systemen.

  Elektronische gegevensuitwisseling (EDI, van het Engelse Electronic Data Interchange) verwijst naar automatische uitwisseling van informatie via gestandaardiseerde berichten. Het gebruik van EDI maakt een efficiëntere, veiligere en kosteneffectievere verwerking en uitwisseling van gegevens mogelijk door meer automatisering.

  Onlineverkoop

  Hoe groter de ondernemingen, hoe groter het aandeel van ondernemingen die een deel van hun verkoop online realiseren via een website of via apps. Zo realiseerde 15 % van de micro-ondernemingen (2 tot 9 werknemers) in 2020 een deel van hun omzet online, tegenover ongeveer 20 % van de kleine en 25 % van de middelgrote ondernemingen.

  Van de kmo's die zich op digitale handel hebben gericht, zijn er maar weinig bij wie de onlineverkoop groter is dan de verkoop via fysieke handel. Zo vermeldt in 2020 slechts 3,1 % van de micro-ondernemingen meer dan de helft van hun omzet te halen dankzij verkoop via een website of mobiele toepassingen, tegenover 3,8 % van de ondernemingen met 10 tot 49 werknemers en 4,6 % van die met 50 tot 249 werknemers.

  Middelgrote ondernemingen handelen vaker online met andere ondernemingen (b2b) of overheidsinstanties (b2g) dan met particuliere consumenten (b2c): respectievelijk 18,3 % en 15,1 %. Kleine ondernemingen (10 tot 49 werknemers) zijn bij beide soorten klanten even sterk vertegenwoordigd. Kleinere ondernemingen daarentegen zijn meer aanwezig op de digitale b2c-markt dan naar andere ondernemingen of overheden toe (respectievelijk 12,7 % en 9,9 % van de micro-ondernemingen).

  Elektronische facturering

  In 2020 stuurde 80,1 % van de middelgrote ondernemingen elektronische facturen, tegenover driekwart van de kleine ondernemingen en iets meer dan de helft van de ondernemingen met 2 tot 9 werknemers. Die percentages dalen drastisch wanneer het gaat om elektronische facturen die automatisch verwerkt kunnen worden: die facturatiemethode, die dankzij de automatisering van het proces tijd bespaart en het risico op fouten vermindert, wordt slechts door 13,8 % van de bedrijven met 2 tot 9 werknemers, door 21,4 % van de kleine bedrijven en door ongeveer één op de drie middelgrote bedrijven gebruikt. De omvang van een onderneming houdt dan ook een positief verband met de waarschijnlijkheid dat ze elektronische facturatie gebruikt.

  Daarbij moet opgemerkt worden dat grotere kmo's weliswaar verder gevorderd lijken met het digitaliseren van hun factureringsproces, maar dat ze eveneens talrijker gebruik maken van papieren facturen. Zo stuurt bijna 90 % van de kleine en middelgrote ondernemingen papieren facturen, tegenover 72,8 % van de bedrijven met 2 tot 9 werknemers.

  Sinds 2018 is het gebruik van papieren facturering afgenomen, terwijl de frequentie van elektronische facturering – met of zonder automatische verwerking – toeneemt; dat geldt binnen alle grootteklassen van kmo's. De meeste kmo’s sturen hun facturen echter nog steeds op papier. Digitale facturering met de mogelijkheid om de gegevens automatisch te verwerken, is in opkomst bij de kmo's maar nog altijd slechts bij een minderheid.

  Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce in de ondernemingen, die jaarlijks wordt opgesteld door Statbel, de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel cijfers over de Belgische economie, de Belgische maatschappij en het Belgische grondgebied.

  De steekproef beperkt zich tot bedrijven die ten minste 2 werknemers in dienst hebben. Alle sectoren van economische activiteit worden geanalyseerd, met uitzondering van de landbouw, het openbaar bestuur, de activiteiten van huishoudens als werkgever en de extraterritoriale activiteiten (respectievelijk de secties A, O, T en U volgens de NACE-code rev. 2). De gegevens over de micro-ondernemingen gaan dus over ondernemingen met 2 tot 9 werknemers voor dat specifieke deel.

  Door de COVID-19-crisis was de respons op de enquête naar het gebruik van ICT bij ondernemingen in 2020 lager dan gebruikelijk. Sommige zeer gedetailleerde resultaten moeten dan ook voorzichtig worden geïnterpreteerd.

  Laatst bijgewerkt
  29 juni 2021

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Verkoop
   Mededinging
   Ondernemingen
   Online
   Financiële diensten
  2. Consumentenbescherming
   Ondernemingen