Boordtabel van de kmo's

Table of Contents

  Deze rubriek vervangt de brochure “Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers”. Die werd sinds 2016 opgesteld door het Kmo-observatorium. Net als de papieren versie schetsen deze webpagina’s een stand van zaken van de kmo's en de zelfstandige ondernemers, twee belangrijke economische spelers in België, en dat aan de hand van een reeks kwantitatieve indicatoren.

  De rubriek “Kmo’s en zelfstandigen in cijfers” is het centrale toegangspunt tot alle officiële gegevens over kmo’s. Ze analyseert de activiteiten van kmo’s en zelfstandigen over de jaren heen voor acht hoofdthema’s:

  1. demografie van de kmo’s
  2. faillissementen
  3. tewerkstelling
  4. digitalisering
  5. zelfstandigen
  6. vrouwelijk ondernemerschap

  7. duurzaamheid bij kmo's
  8. toegang tot financiering voor kmo's
  Laatst bijgewerkt
  7 maart 2022