Table of Contents

  De digitalisering is cruciaal voor ondernemingen in het algemeen en voor kmo's in het bijzonder. Ze is voor kmo’s onontbeerlijk geworden om zich aan te passen aan de huidige en toekomstige ondernemingsomgeving. Bovendien biedt ze de kmo’s de mogelijkheid zichtbaar te zijn op de nationale en internationale markt, concurrerend te blijven, de verwerking van informatie te versnellen door het risico op fouten te minimaliseren en zich aan te passen aan de vraag van de klant.

  De digitalisering omvat tal van concepten en beperkt zich niet tot e-commerce:

  • het gebruik van big data
  • internet of things
  • digitale communicatie (via een website of sociale netwerken)
  • digitaal beheer van de onderneming
  • elektronische facturatie
  • databeveiliging
  • het gebruik van blockchain
  • artificiële intelligentie

  maken allemaal deel uit van het digitaliseringsproces.

  Kmo's blijken die digitale innovaties niet zo snel te integreren als grote ondernemingen. Ze zien er vaak geen direct voordeel in of worden geconfronteerd met obstakels die grotere bedrijven gemakkelijker overwinnen, zoals

  • kosten,
  • financieringsbehoefte,
  • gebrek aan tijd,
  • gebrek aan kennis of
  • gebrek aan gekwalificeerd personeel.

  De webpagina's hieronder belichten meerdere indicatoren rond de digitalisering van ondernemingen:

  • Digitale technologieën in Belgische kmo's
   Deze pagina geeft een overzicht van de voornaamste indicatoren die schetsen in welke mate Belgische kmo's gedigitaliseerd zijn, in het bijzonder voor reeds lang bestaande technologieën zoals het gebruik van een computer en een internetaansluiting voor professioneel gebruik, het werken met ICT-specialisten of de opleiding van personeel om computertechnologieën te leren gebruiken, de ontwikkeling van een min of meer geavanceerde website, de organisatie van online vergaderingen en cloud computing.
  • Artificiële intelligentie en andere geavanceerde digitale technologieën
   Deze pagina behandelt het werken met grote hoeveelheden gegevens (big data), 3D-printen, het inschakelen van robots. Ook worden gegevens gepresenteerd over het gebruik van artificiële intelligentie door kmo’s, met inbegrip van het doel van het gebruik ervan en de redenen waarom het niet wordt gebruikt.
  • E-commerce
   Deze pagina onderzoekt het gebruik van een website of apps om online te verkopen, online bestellingen te realiseren via berichten van het EDI-type (Electronic Data Interchange) en elektronische facturering met of zonder automatische verwerking.
  • Digitale communicatie
   Deze pagina toont de frequentie van het gebruik van sociale media in kmo’s en de soorten media die het vaakst gebruikt worden.
  • Hinderpalen voor de digitalisering
   Deze pagina onderzoekt de belangrijkste belemmeringen die kmo's ondervinden bij hun streven naar digitalisering, zoals het gebrek aan financiële middelen, technische vaardigheden, managementvaardigheden, technologische infrastructuur, enz.
  • Cyberveiligheid in Belgische kmo's
   Deze pagina analyseert de cyberveiligheid in Belgische kmo's, namelijk de toepassing van IT-beveiligingsmaatregelen, sensibilisering van het personeel voor de verplichtingen inzake IT-beveiliging, het al dan niet afsluiten van een verzekering tegen veiligheidsincidenten en de frequentie en het type problemen waarmee een onderneming na een incident wordt geconfronteerd.
  • Digitale vaardigheden – een genderspecifieke benadering 
   Deze pagina presenteert een genderspecifieke uitsplitsing van gegevens over het aandeel van afgestudeerden in vakgebieden die verband houden met wetenschap, technologie, wiskunde of toegepaste techniek (STEM), over het aandeel van informaticaspecialisten en over de digitale vaardigheden (digitale communicatie, digitaal informatiebeheer, probleemoplossing en beheersing van computersoftware).
  • Digitalisering van de Belgische kmo's: een internationale vergelijking
   Deze pagina vergelijkt de prestaties van Belgische en Europese kmo's voor het gebruik van allerlei digitale technologieën.

  Enquête over het gebruik van ICT en e-commerce in bedrijven

  De meeste gegevens die op deze pagina worden gebruikt, zijn afkomstig van de jaarlijkse Statbel-enquête over het gebruik van ICT en e-commerce in bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs van jaar tot jaar dezelfde vragen stelt. Bovendien is de publicatie van Flash Eurobarometer 486 voor september 2020 punctueel. Daarom blijven er enkele grafieken over met de meest recente gegevens die beschikbaar zijn in 2020 of 2021.

  Laatst bijgewerkt
  26 april 2023