Table of Contents

  Digitalisering kan heel wat gedaanten aannemen. Ondernemingen, en meer in het bijzonder kmo's, maken een geleidelijk proces van digitale transformatie door: het gros van de kmo’s maakt bijvoorbeeld gebruik van een computer en een internetverbinding, heeft een website om de onderneming en haar producten te presenteren, biedt de klant de mogelijkheid om aankopen te doen via een webshop, of slaat gegevens op in de cloud, enz.

  Door zich die hulpmiddelen eigen te maken, blijven ondernemingen, en in het bijzonder kmo's competitief in een omgeving met steeds meer concurrentie. Bovendien  verbeteren ze hun zichtbaarheid naar hun klanten en leveranciers toe . Deze pagina geeft een overzicht van de voornaamste indicatoren over de overschakeling op digitale technologieën door Belgische kmo's.

  Andere, recentere digitale technologieën daarentegen zijn nog altijd zeer marginaal in de ondernemerswereld, in het bijzonder bij kmo's, denk maar aan 3D-printen, robots, artificiële intelligentie, enz.

  Over die meer geavanceerde technologieën voor de digitalisering van kmo's komt u meer te weten op de webpagina's:

  Ondernemingen waar een deel van het personeel een computer met internettoegang gebruikt

  Uit de gegevens van de enquête van 2021 blijkt dat het gebruik van het internet voor zakelijke doeleinden wijdverbreid is. Alle bedrijven met meer dan 10 werknemers melden dat een deel van hun personeel gebruik maakt van een computer met internettoegang. Bij de micro-ondernemingen, met 2 tot 9 werknemers, geldt dat slechts voor negen van de tien bedrijven. 

  Ongeveer acht op de tien ondernemingen meldt dat ten minste 10 % van hun personeel een computer met internetaansluiting gebruikt voor het werk, terwijl bijna zes op de tien ondernemingen meldt dat ten minste 50 % van hun werknemers een computer met internetaansluiting gebruikt. De verschillen volgens de bedrijfsgrootte blijven marginaal: hoewel grotere bedrijven veelal meer personeel met een computer hebben, bedraagt het verschil amper meer dan 10 procentpunten. 

  In algemene zin is het aandeel van de ondernemingen die hun werknemers een internetaansluiting voor zakelijke doeleinden aanbieden, de jongste 4 jaar toegenomen.
  Ten slotte beschikt meer dan 95 % van de ondernemingen met 10 tot 249 werknemers over vaste of mobiele breedbandverbindingen. In kleine ondernemingen zijn die nog niet zo wijdverbreid: vaste of mobiele breedband is slechts bij 83 % van de micro-ondernemingen aanwezig.

  Ondernemingen die ICT-specialisten in dienst hebben

  Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) omvatten een breed gamma van tools, toepassingen, software en technieken die worden gebruikt om informatie te verwerken. Het begrip ICT-specialist bestrijkt dan ook een uitermate breed gebied van competenties. Voorbeelden van functies zijn netwerkbeheerder, expert in computerbeveiliging of ontwikkelaar van mobiele toepassingen. Ondernemingen die ICT-specialisten aanwerven of die hun personeel opleiden in die technologieën, tonen een grotere bereidheid om hun digitale maturiteit naar een hoger niveau te tillen. 

  Volgens de resultaten van 2020 enquête stelden bijna zes op de tien (58,3 %) middelgrote ondernemingen specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) tewerk. Dat cijfer ligt aanzienlijk lager bij kleinere ondernemingen: iets minder dan een kwart van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers), en amper 10 % van de micro-ondernemingen (2-9 werknemers) doen intern beroep op ICT-specialisten. 

  Er zijn gelijkaardige verschillen voor ondernemingen die opleidingen organiseren om de ICT-vaardigheden van hun personeel te verbeteren. De kloof tussen de verschillende grootteklassen blijft steeds aanzienlijk. 

  Ondernemingen die een website beheren

  Ondanks het stijgende belang voor ondernemingen om aanwezig te zijn op het internet en hun klanten online bestel- en aankoopmogelijkheden te bieden, hebben nog lang niet alle kmo's de stap gezet.

  Bijna 95 % van de middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers) beschikt weliswaar over een website, maar amper iets meer dan een op de vier (27,3 %) bood de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen of reserveringen te maken en minder dan een op de vijf gaf consumenten de mogelijkheid om de status van op hun website geplaatste bestellingen te volgen.

  Nog minder micro-ondernemingen en kleine ondernemingen beschikken over een eigen website, laat staan met complexe functionaliteiten. Zo heeft bijvoorbeeld slechts 63 % van de micro-ondernemingen (2 tot 9 werknemers) een website. Die blijft soms dan nog beperkt tot niet meer dan een aanwezigheid online, aangezien nauwelijks een op de twee micro-ondernemingen een beschrijving van haar producten of diensten samen met een volledige prijslijst weergeeft. Ten slotte biedt minder dan 20 % van de micro-ondernemingen online bestel- of boekingsmogelijkheden op hun site en bij minder dan een op de tien is het mogelijk om bestellingen online te volgen.

  Aankoop van cloudcomputingdiensten door ondernemingen

  Cloudcomputing is de mogelijkheid om vanuit een netwerkomgeving (internet) toegang te krijgen tot software, rekenkracht of opslagcapaciteit. Dankzij cloudcomputing krijgen ondernemingen toegang tot de bovengenoemde diensten naarmate hun behoeften evolueren, zonder dat zij zelf hardware en software hoeven aan te schaffen.

  De gegevens van 2021 tonen aan dat diensten in de cloud, in de ruimste zin van het woord, gebruikt werden door een derde van de micro-ondernemingen (2-9 werknemers), de helft van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers) en 65 % van de ondernemingen met 50-249 werknemers. Ondanks een relatieve stabilisatie van de cijfers in het afgelopen jaar is het een technologie die blijft groeien: het gebruik ervan door kmo’s is in amper drie jaar tijd met 10 tot 15 procentpunten gestegen, afhankelijk van de categorie.

  De clouddiensten die het vaakst worden gebruikt zijn berichtendiensten (e-mail), opslag van bestanden, kantoorsoftware, beveiligingssoftware en hosting van gegevensbanken.

  Het organiseren van online vergaderingen

  De gezondheidscrisis en de plotselinge toename van telewerken hebben de manier waarop wij werken veranderd. Hoewel het houden van onlinevergaderingen, via software zoals Zoom, Skype of Teams, vóór de gezondheidscrisis in sommige bedrijven gebruikelijk was, wordt het jaar 2020 gekenmerkt door een ongekend gebruik van dergelijke vergaderingen.  Uit de enquête van 2021 blijkt dat bijna negen op de tien bedrijven met tussen 50 en 249 werknemers het aantal online vergaderingen hebben verhoogd. Voor kleinere bedrijven is het verschijnsel minder uitgesproken, maar nog steeds vrij significant: drie op de tien bedrijven met minder dan 10 werknemers en zes op de tien bedrijven met minder dan 10 tot 49 werknemers hebben meer onlinevergaderingen georganiseerd. In bijna alle gevallen is die toename geheel of hoofdzakelijk te wijten aan de pandemie.

  Enquête over het gebruik van ICT en e-commerce in ondernemingen

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce in de ondernemingen, die jaarlijks wordt opgesteld door Statbel, de algemene directie Statistiek van de FOD Economie. Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel cijfers over de Belgische economie, de Belgische maatschappij en het Belgische grondgebied.

  De steekproef beperkt zich tot bedrijven die ten minste 2 werknemers in dienst hebben. Alle sectoren van economische activiteit worden geanalyseerd, met uitzondering van de landbouw, het openbaar bestuur, de activiteiten van huishoudens als werkgever en de extraterritoriale activiteiten (respectievelijk de secties A, O, T en U volgens de NACE-code rev. 2). De gegevens over de micro-ondernemingen gaan dus over ondernemingen met 2 tot 9 werknemers voor dat specifieke deel.

  Door de COVID-19-crisis was de respons op de enquête naar het gebruik van ICT bij ondernemingen in 2020 lager dan gebruikelijk. Sommige zeer gedetailleerde resultaten moeten dan ook voorzichtig worden geïnterpreteerd.

  Laatst bijgewerkt
  20 juni 2022