Table of Contents

  Digitalisering kan heel wat gedaanten aannemen. Ondernemingen, en meer in het bijzonder kmo's, maken een geleidelijk proces van digitale transformatie door: het gros van de kmo’s maakt bijvoorbeeld gebruik van een computer en een internetverbinding, heeft een website om de onderneming en haar producten te presenteren, biedt de klant de mogelijkheid om aankopen te doen via een webshop, of slaat gegevens op in de cloud, enz.

  Door zich die hulpmiddelen eigen te maken, blijven ondernemingen, en in het bijzonder kmo's competitief in een omgeving met steeds meer concurrentie. Bovendien  verbeteren ze hun zichtbaarheid naar hun klanten en leveranciers toe . Deze pagina geeft een overzicht van de voornaamste indicatoren over de overschakeling op digitale technologieën door Belgische kmo's.

  Andere, recentere digitale technologieën daarentegen zijn nog altijd zeer marginaal in de ondernemerswereld, in het bijzonder bij kmo's, denk maar aan 3D-printen, robots, artificiële intelligentie, enz.

  Over die meer geavanceerde technologieën voor de digitalisering van kmo's komt u meer te weten op de webpagina's:

  Ondernemingen waar een deel van het personeel een computer met internettoegang gebruikt

  In 2020 is het gebruik van het internet voor zakelijke doeleinden wijdverbreid. Alle bedrijven met meer dan 10 werknemers melden dat een deel van hun personeel gebruik maakt van een computer met internettoegang. Bij de micro-ondernemingen, met 2 tot 9 werknemers, geldt dat slechts voor 9 van de 10 bedrijven.

  Meer dan 8 op de 10 ondernemingen meldt dat ten minste 10 % van hun personeel een computer met internetaansluiting gebruikt voor het werk, terwijl bijna 6 op de tien ondernemingen meldt dat ten minste 50 % van hun werknemers een computer met internetaansluiting gebruikt. De verschillen volgens de bedrijfsgrootte blijven marginaal: hoewel grotere bedrijven veelal meer personeel met een computer hebben, bedraagt het verschil toch nooit meer dan 10 procentpunten.

  In algemene zin is het aandeel van de ondernemingen die hun werknemers een internetaansluiting voor zakelijke doeleinden aanbieden, de jongste 3 jaar toegenomen.

  Ten slotte beschikt meer dan 99 % van de ondernemingen met 10 tot 249 werknemers over vaste of mobiele breedbandverbindingen. In kleine ondernemingen zijn die nog niet zo wijdverbreid: slechts 88,4 % van de micro-ondernemingen heeft vaste of mobiele breedband.

  Ondernemingen die ICT-specialisten in dienst hebben

  54,9% van de middelgrote ondernemingen stelde in 2019 ICT-specialisten tewerk of probeerde er aan te werven. Dat cijfer daalt aanzienlijk voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers (22,7%) en ondernemingen met 2 tot 9 werknemers (10,5%).

  Ondernemingen die een website beheren

  Ondanks het stijgende belang voor ondernemingen om aanwezig te zijn op het internet en hun klanten online bestel- en aankoopmogelijkheden te bieden, hebben nog lang niet alle kmo's de stap gezet.

  In 2020 beschikte weliswaar bijna 95 % van de middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers) over een website, maar amper iets meer dan 1 op de 4 (27,3 %) bood de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen of reserveringen te maken en minder dan 1 op de 5 gaf consumenten de mogelijkheid om de status van op hun website geplaatste bestellingen te volgen.

  Nog minder micro-ondernemingen en kleine ondernemingen beschikken over een eigen website, laat staan met complexe functionaliteiten. Zo heeft bijvoorbeeld slechts 63 % van de micro-ondernemingen (2 tot 9 werknemers) een website. Die blijft soms dan nog beperkt tot niet meer dan een aanwezigheid online, aangezien nauwelijks 1 op de 2 micro-ondernemingen een beschrijving van haar producten of diensten samen met een volledige prijslijst weergeeft. Ten slotte biedt minder dan 20 % van de micro-ondernemingen online bestel- of boekingsmogelijkheden op hun site en bij minder dan 1 op de 10 is het mogelijk om bestellingen online te volgen.

  Aankoop van cloudcomputingdiensten door ondernemingen

  Cloudcomputing is de mogelijkheid om vanuit een netwerkomgeving (internet) toegang te krijgen tot software, rekenkracht of opslagcapaciteit. Dankzij cloudcomputing krijgen ondernemingen toegang tot de bovengenoemde diensten naarmate hun behoeften evolueren, zonder dat zij zelf hardware en software hoeven aan te schaffen.

  In 2020 werden diensten in de cloud, in de ruimste zin van het woord, gebruikt door een derde van de micro-ondernemingen (2-9 werknemers), de helft van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers) en 65 % van de ondernemingen met 50-249 werknemers. Het gaat om technologie die de wind in de zeilen heeft, met een stijging van 10 tot 15 procentpunten in slechts 2 jaar tijd. In 2018 kochten immers slechts 21,8 % van de micro-ondernemingen, 36 % van de kleine en 54,5 % van de middelgrote ondernemingen diensten in de cloud aan.

  De clouddiensten die het vaakst worden gebruikt zijn opslag van bestanden, berichtendiensten (e-mail), kantoorsoftware en hosting van gegevensbanken.

  Enquête over het gebruik van ICT en e-commerce in ondernemingen

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce in de ondernemingen, die jaarlijks wordt opgesteld door Statbel, de algemene directie Statistiek van de FOD Economie. Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel cijfers over de Belgische economie, de Belgische maatschappij en het Belgische grondgebied.

  De steekproef beperkt zich tot bedrijven die ten minste twee werknemers in dienst hebben. Alle sectoren van economische activiteit worden geanalyseerd, met uitzondering van de landbouw, het openbaar bestuur, de activiteiten van huishoudens als werkgever en de extraterritoriale activiteiten (respectievelijk de secties A, O, T en U volgens de NACE-code rev. 2). De gegevens over de micro-ondernemingen gaan dus over ondernemingen met 2 tot 9 werknemers voor dat specifieke deel.

  Door de COVID-19-crisis was de respons op de enquête naar het gebruik van ICT bij ondernemingen in 2020 lager dan gebruikelijk. Sommige zeer gedetailleerde resultaten moeten dan ook voorzichtig worden geïnterpreteerd.

  Laatst bijgewerkt
  29 juni 2021

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Verkoop
   Mededinging
   Ondernemingen
   Online
   Financiële diensten
  2. Consumentenbescherming
   Ondernemingen