Table of Contents

  Digitale technologieën zijn onmisbaar geworden om het concurrentievermogen van ondernemingen te verzekeren. Ongeacht het soort technologie dat wordt gebruikt (online verkoop, cloud computing, analyse van big data, aanwezigheid op sociale netwerken, elektronische facturering, toepassingen van artificiële intelligentie, enz.), digitalisering maakt het mogelijk de verwerking van informatie te automatiseren en te versnellen, de zichtbaarheid en de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten en leveranciers te verbeteren, en klanten nieuwe producten en nieuwe ervaringen aan te bieden. Digitale hulpmiddelen zijn een manier geworden om zich van de concurrentie te onderscheiden.

  Deze pagina vergelijkt de prestaties van Belgische en Europese kmo's voor het gebruik van allerlei digitale technologieën.

  Volledige gegevens over de digitaliseringsgraad van de Belgische micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen vindt op de pagina's:

  De gegevens in deze rubriek zijn afkomstig van de index van de digitale economie en samenleving (Digital Economy and Society Index - DESI), opgesteld op basis van Eurostat-gegevens. De statistieken van Eurostat hebben het voordeel dat ze geharmoniseerd zijn in de verschillende landen. Het is dus mogelijk om ze te vergelijken. Het nadeel is echter dat de gegevens regelmatig verschillen van de gegevens die de nationale overheden zelf publiceren.

  ICT-specialisten

  In 2020 had 23,3 % van de kleine ondernemingen (10 tot 49 werknemers) en 58,3 % van de middelgrote (50 tot 249 werknemers) in België specialisten in ICT (informatie- en communicatietechnologie) in dienst. Dat is meer dan in Nederland, Duitsland en Frankrijk en ook meer dan het Europese gemiddelde.

   

  Website

  In België beschikten meer kleine en middelgrote ondernemingen in 2020 over een website dan in Frankrijk: 72,5 % tegenover 55,6 % voor kleine ondernemingen en 82,2 % tegenover 70,6 % voor middelgrote ondernemingen. Ook op dat gebied ligt België ver boven het Europese gemiddelde. Anderzijds beschikken verhoudingsgewijs ongeveer evenveel Nederlandse en Duitse kmo's over een website met complexe functies.

  De kloof tussen de kleine (10 tot 49 werknemers) en de middelgrote Franse ondernemingen (50 tot 249 werknemers) is aanzienlijk (15 procentpunten). Dat verschil is in België teruggebracht tot 9,7 procentpunten. In Nederland en Duitsland is het verschil beperkt tot respectievelijk 6,9 en 6,2 procentpunten.

   

  Sociale media

  In 2019 maakte 68,8 % van de kleine en 76,3 % van de middelgrote Belgische ondernemingen gebruik van de sociale media als communicatiemiddel. Ook op dat vlak lijken de Belgische ondernemingen vaker een beroep te doen op digitale technologieën dan hun Franse en Duitse buren, maar minder vaak dan hun Nederlandse buren. In Nederland communiceert immers niet minder dan 72 % van de kleine ondernemingen en 82 % van de middelgrote ondernemingen via sociale media.

   

  Verkoop

  Belgische bedrijven, ongeacht hun omvang, zijn in 2020 actiever in onlineverkoop dan de bedrijven in de buurlanden. Zo is het aandeel van kleine Belgische bedrijven die minstens 1  % van hun omzet via een computernetwerk realiseren (22,6 %), dubbel zo hoog als in Frankrijk (10,9 %). Dat cijfer is ook hoger dan het aandeel van kleine Nederlandse (17,5 %) en Duitse (15,9 %) ondernemingen die online verkopen.

  Het verschil is iets kleiner, maar nog steeds duidelijk aanwezig voor middelgrote ondernemingen: het aandeel van de middelgrote ondernemingen die minstens 1 % van hun omzet via een computernetwerk realiseren, bedraagt in België 35,3 %, tegenover 26,3 % in Frankrijk, 24,1 % in Duitsland en 24,7 % in Nederland.

  Ook op dat gebied situeert België zich ver boven het Europese gemiddelde.

  Cloud computingdiensten

  In 2020 maakt de helft van de kleine en 65 % van de middelgrote ondernemingen gebruik van clouddiensten die op het internet zijn aangekocht. Dat is meer dan in de buurlanden (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg) en ruim boven het Europese gemiddelde. Dat percentage neemt gestaag toe sinds 2014, toen amper 20 % van de kleine en 30 % van de middelgrote Belgische ondernemingen dat soort technologie gebruikten. 2020 is sinds 2014 het eerste jaar waarin de Belgische kmo's voor het gebruik van diensten in de cloud hoger scoren dan Nederlandse kmo’s.

  Analyse van big data

  Voor de analyse van grote hoeveelheden gegevens scoren Belgische kmo's ver boven het Europese gemiddelde. Zo deed 16,9 % van de kleine en 33,3 % van de middelgrote Belgische ondernemingen in 2018 aan analyse van big data, terwijl het Europese gemiddelde voor die grootteklassen respectievelijk 10,4 % en 19,4 % bedraagt. De score van de Belgische kmo's is vergelijkbaar met die van hun Nederlandse buren. De analyse van grote hoeveelheden gegevens is daarentegen een heel stuk minder verspreid in de kleine en middelgrote ondernemingen in Frankrijk en Duitsland. De kloof tussen de prestatie van de Belgische kmo's en die van de Europese kmo's is echter kleiner geworden in vergelijking met de situatie in 2016.

  De gegevens in deze rubriek zijn afkomstig van de index van de digitale economie en samenleving (Digital Economy and Society Index - DESI), opgesteld op basis van Eurostat-gegevens. De statistieken van Eurostat hebben het voordeel dat ze geharmoniseerd zijn in de verschillende landen. Het is dus mogelijk om ze te vergelijken maar ze zijn niet altijd zo recent als de nationale gegevens. Recentere gegevens over de analyse van big data door Belgische kmo's zijn beschikbaar in de rubriek "Artificiële intelligentie en andere geavanceerde digitale technologieën".

  Digitaal-intensieve ondernemingen

   

  23 % van de kleine Belgische ondernemingen wordt beschouwd als een “digitaal-intensieve” onderneming. Dat is meer dan in de buurlanden, met name Nederland (22,7 %), Frankrijk (9,7 %) en Duitsland (10 %). Ook is een groter deel van de middelgrote ondernemingen in België digitaal-intensief dan in de buurlanden.

  Op het niveau van de Europese Unie staan de Belgische kmo's bovenaan de ranglijst voor digitale intensiteit. Alleen twee Scandinavische landen (Finland, Denemarken) en Malta tellen een groter aandeel digitaal-intensieve kleine ondernemingen. Wat de middelgrote ondernemingen betreft, neemt België de vierde plaats in, na 3 Scandinavische landen (Finland, Denemarken en Zweden). Door een wijziging in de methodologie is vergelijken met de gegevens van voorgaande jaren niet mogelijk.

  De score van digitale intensiteit is gebaseerd op een telling van het aantal technologieën dat elke onderneming gebruikt. Hoge scores worden toegekend aan ondernemingen die minstens 7 van de 12 geïnventariseerde technologieën gebruiken. Sinds 2016 bevat de lijst van technologieën:

  • het gebruik van het internet door een meerderheid van de werknemers
  • toegang tot competenties gespecialiseerd in ICT
  • een verbindingssnelheid met vaste breedband > 30 Mbps
  • het gebruik van mobiele apparaten door meer dan 20 % van de werknemers
  • een website
  • enkele geavanceerde functies op de website
  • aanwezigheid op de sociale media
  • onlineverkoop voor minstens 1% van de omzet
  • gebruik van onlineverkoopmogelijkheden voor de kleinhandel
  • betalen om publiciteit te maken op het internet
  • aankoop van geavanceerde diensten van cloudcomputing
  • elektronisch verzenden van facturen

  Bronnen

  De index van de digitale economie en de digitale samenleving (Digital Economy and Society Index - DESI) is een samengestelde index die een samenvatting geeft van relevante indicatoren voor de digitale prestaties van Europa en de ontwikkeling van het digitale concurrentievermogen van de EU-lidstaten volgt. De index wordt opgesteld met gegevens van Eurostat.

  Laatst bijgewerkt
  28 juni 2021