Table of Contents

  De meetinstrumenten die u in het economisch verkeer gebruikt, moeten voldoen aan bepaalde vereisten, zowel voor als na de inbedrijfstelling. De Metrologische Dienst vergewist zich ervan of die voorwaarden vervuld zijn en kan het leven van uw instrument tijdens verschillende controles volgen. Het gaat om de volgende instrumenten:

  Tabel 1: Overzicht van de types van meetinstrumenten die aan regelgeving onderworpen zijn

  Type of familie van meetinstrumenten

  Voorbeeld

  Niet-automatische weeginstrumenten (NAWI)

  Balans in detailhandel (supermarkt, slager)
  Weegbrug voor vrachtwagens

  Automatische weeginstrumenten (AWI)

  Gewichts- en prijsetiketteermachine in de supermarkt

  Controleweger voor verpakkingen

  Weegmachine voor het afwegen (doseerinstallatie)

  Watermeters

  Watermeter geplaatst door de drinkwatermaatschappij

  Gasmeters

  Gasmeter voor gasdistributie

  Kilowattuurmeters

  Meter aangesloten op het elektriciteitsnet

  Debietmeters voor thermische energie

  Verbruiksmeter aangesloten op een verwarmingsnet

  Meters voor andere vloeistoffen dan water

  Brandstofpomp

  Meter voor bevoorrading via tankwagen

  Taximeters

  Meter aan boord van een taxi voor het bepalen van de prijs van een rit

  Stoffelijke maten

  Vouwmeter

  Meetlint

  Glazen met merk- of vulstreep gebruikt in horecazaken

  Dimensionale meetinstrumenten

  Meetinstrument voor het bepalen van de lengte van kabels tijdens het oprollen

  Meetinstrument voor het bepalen van het oppervlak van leer

  Uitlaatgasanalysatoren

  Meetinstrument voor het bepalen van het gehalte CO en CO2 in de uitlaat van verbrandingsmotoren.

   

  Tabel 2: Overzicht van de types van meetinstrumenten die uitsluitend aan Belgische regelgeving onderworpen zijn

  Type of familie van meetinstrumenten

  Voorbeeld

  Landtanks

  Opslagtanks in verdeelcentra van accijnsproducten
  Opslagtanks voor de productie van alcoholhoudende dranken

  Automatische hoogtemeters

  Automatische hoogtemeters voor de bepaling van het vloeistofniveau in opslagtanks

  Meettoestellen gebruikt voor handhaving verkeerswetgeving

  Vaste, langs de weg opgestelde snelheidsmeters
  Roodlicht camera’s
  Aswegers gebruikt voor handhaving

  IJkmassa’s van 100 kg tot 5.000 kg

  Gewichten gebruikt voor de keuring bij herijk van weegbruggen

  Laatst bijgewerkt
  6 september 2023