Table of Contents

  De Metrologische Dienst is de bevoegde autoriteit om metrologische controles op de interne markt uit te voeren. Deze controles beogen o.a. de juistheid van het gewicht en/of het volume van geconditioneerde goederen alsook het gebruik van reglementaire meetwerktuigen.

  Tijdens deze controle wordt de werkelijke nettohoeveelheid van geconditioneerde producten gecontroleerd. Dit is een statistische controle, met steekproeven, volgens de geldende regels voor kwaliteitscontrole.

  De controles worden uitgevoerd bij de vulbedrijven, in de groothandel, de kleinhandel, bij de invoerders en op alle andere verkoopniveaus.

  Vulbedrijven moeten zich aanmelden wanneer zij willen overgaan tot de productie van voorverpakte producten die worden afgevuld naar een vast gewicht of naar een vast volume. Deze meldingsplicht houdt in dat de naam of de maatschappelijke benaming van het vulbedrijf moet worden meegedeeld aan de FOD Economie, alsook de categorie van producten die worden voorverpakt in het vulcentrum of in de verschillende vulcentra.

  Deze procedure is bestemd voor vulbedrijven die producten voorverpakken van 5 g of 5 ml tot en met 10 kg of 10 l.

  250 ml e
  Vermelding nettohoeveelheid en e-teken
     
  Technische controle voorverpakte voedingswaren
  Technische controle voorverpakte voedingswaren
  Laatst bijgewerkt
  10 april 2020