Table of Contents

  De kalibratie van meetinstrumenten is de enige manier om de juistheid, de precisie en de geldigheid van een gegeven meting te garanderen. De regelmatige kalibratie van de uitrusting doet dienst als middel om kwaliteit te garanderen en helpt daardoor om de kosten te drukken die het gevolg zouden zijn van fouten door onnauwkeurigheden of onjuiste metingen. Regelmatige kalibratie levert dus effectief besparingen op.

  De kalibratiediensten die de Metrologische Dienst aanbiedt zijn zo opgevat dat gebruikers en producenten van meetinstrumenten metingen van de beste kwaliteit kunnen verrichten. De meeste activiteiten van de Metrologische Dienst zijn in drie opzichten uniek voor België:

  1. beschikbaarheid: de recentste technologische verbeteringen worden doorgevoerd. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Josephson Voltage Standard (JVS), de metrologische AFM (Atomic Force Microscope) en de optical frequency comb;
    
  2. kwaliteit: laagste meetonzekerheden in België;
    
  3. internationale erkenning: onze gepubliceerde kalibratie- en meetcapaciteiten (CMC's) zijn via een systeem van internationale onderlinge vergelijkingen gewaarborgd en erkend door alle landen die de Meterconventie (BIPM) ondertekenden.

  Wij voeren uiterst nauwkeurige metingen en ijkingen uit in de volgende gebieden :

  • nanometrologie;
  • dimensionale metrologie;
  • massa's;
  • elektriciteitsmetingen;
  • tijd en frequentie;
  • thermometrie en
  • volumes.

  Aanvullende diensten worden in België aangeboden door onze aangestelde instituten  en een aantal geaccrediteerde laboratoria.

  Laatst bijgewerkt
  24 maart 2020