Table of Contents

  De herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water wordt uitgevoerd door erkende keuringsinstellingen.

  De reglementering heeft betrekking op:

  • brandstofpompen (benzine, diesel, stookolie, lpg),
  • tankwagens voor brandstoffen en voedingsmiddelen (bv. melk ), en
  • laadstations.

  De eigenaar of de gebruiker van een meetinstallatie moet steeds aan de Metrologische Dienst melden dat hij een instrument in gebruik neemt (of uit gebruik plaatst). Hij moet de herijk aanvragen vóór het vervallen van de periodieke termijn (bv. een jaar voor brandstofpompen). Hij heeft de vrije keuze van keuringsinstelling waarmee hij, indien gewenst, een overeenkomst kan afsluiten. De Metrologische Dienst staat in voor het markttoezicht en het toezicht op de keuringsinstellingen en blijft, op verzoek of op eigen initiatief, technische controles uitvoeren.

  Technische controle van een tankstation
  Technische controle van een tankstation

  Administratief onderzoek

  • De erkende keuringsinstelling begint met een administratief onderzoek. Het administratief onderzoek wordt gedefinieerd als de controle van de geldigheid van de merken van conformiteit, van de eventuele merken van herijk en van de verzegelingen.
  • In geval van niet-geldige merken van conformiteit wordt er, door de erkende keuringsinstelling, geen enkele interventie uitgevoerd voor het verder zetten van de herijk. In dat geval verwittigt de instelling de Metrologische Dienst zo vlug mogelijk.

  Technische proeven

  • De metrologische eisen worden gecontroleerd op basis van de proeven gedefinieerd in bovenvermelde reglementering, per type van meetinstallatie. De resultaten van de proeven worden als aanvaardbaar beschouwd indien ze binnen de toleranties liggen.
  • Op een meettoestel dat conform is, wordt een groen herijkvignet aangebracht; dit betekent dat het in het economisch verkeer gebruikt mag worden. 
  • Een geel vignet geeft de aanwezigheid aan van een klein defect van het instrument, dat echter kan worden gebruikt tot het is gerepareerd.
  • Een rood afkeurvignet betekent dat het instrument niet mag worden gebruikt, maar toch hersteld kan worden.

  De erkende instelling registreert de gegevens en het proefverslag over de keuring in de databank e-metro. De Metrologische Dienst beheert de databank e-metro.

  Telwerk van een brandstofpomp met ijkvignetten
  voorbeeld van een brandstofpomp met ijkvignetten

   

  Laatst bijgewerkt
  10 april 2020