Table of Contents

  De Metrologische Dienst biedt consultancy aan voor bedrijven die nieuwe meetinstallaties ontwikkelen. Enkele voorbeelden:

  Het Phenix-project

  Een expertiseverslag over de onzekerheden bij het meten die verband hielden met het ijken van de debietmeters met turbines, gerealiseerd met een kalibratiebank. Het gehanteerde meetprincipe bij het maken van deze kalibratiebank impliceert het meten van lengtes, elektriciteit, temperatuur en tijdfrequentie. Het team van de Metrologische Dienst is dus samengesteld uit de deskundigen op elk van die gebieden. Zo hebben onze collega's hun bijdrage geleverd op meerdere vlakken: verificatie van de methode, verificatie van de concretisering van de methode, verificatie van de resultaten van de gebruikte software.

  Scanner met röntgenstralen voor paleontologen

  De Metrologische Dienst heeft ter plaatse de kalibratie gedaan van een monsterhouder voor grote stukken met het oog op 2D- en 3D-beeldvorming met röntgenstralen. Een aantal instrumenten werd gebruikt om de prestaties te evalueren op het vlak van precisie van de monsterhouder, gezien het groot aantal mogelijke bewegingen: laser interferometers, uiterst nauwkeurige elektronica, autocollimatoren en sfericiteitsnormen. Het gebruik werd geverifieerd tijdens de fabricage en tijdens de installatie, een kalibratiecertificaat werd uitgereikt na het valideren van de installatie. Deze mobiele monsterhouder is een meesterwerk van een scanner die door paleontologen wordt gebruikt bij het meten van fossielen.

  Contact: metrology.scientific@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  24 maart 2020