Codetabellen

Table of Contents

  Algemene codetabellen

  Sommige gegevens die u moet invoeren zijn codes. Aan elke code is een omschrijving gekoppeld.

  U vindt deze codes en hun omschrijvingen in de codetabellen. Elke omschrijving is beschikbaar in de drie landstalen.

  Overzicht van de codetabellen

  De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare codetabellen en hun inhoud:

  Codetabel Inhoud
  Identificatiegegevens (XLS, 452.5 KB)
  • het land waar de onderneming gevestigd is
  • de taal waarin de informatie wordt gevraagd/gegeven
  • het type adres van de onderneming
  • het type externe identificatie
  • het type naam van de onderneming
  • de gemeente waar de onderneming is gevestigd (NIS-gemeentecodes)
  Financiële gegevens (XLS, 55 KB)
  • het doel van een bankrekeningnummer
  • de munteenheid waarin het kapitaal is uitgedrukt
  Juridische gegevens (XLS, 187 KB)
  • de rechtsvorm 
  • de mogelijke functies die natuurlijke personen en / of ondernemingen kunnen uitoefenen in een onderneming
  • de rechtstoestand van de onderneming
  • de oorzaak van het einde van een functie
  • de oorzaak van het einde van een link tussen ondernemingen
  • de klasse van de rechtsvorm
  • de link tussen twee ondernemingen
  • oorzaak van de stopzetting van een onderneming
  • het soort vrijstelling
  • Gebeurteniscode
  • Status
  Hoedanigheid, soort activiteit en toelatingscodes (XLS, 105 KB)
  • de toelating voor vrije beroepen
  • de hoedanigheid van een onderneming
  • de fasen van hoedanigheid
  • de oorzaak voor het einde van een hoedanigheid/toelating
  • Soort activiteit
  Gegevens ambtshalve acties (XLS, 38 KB)
  • redenen ambtshalve acties

  Nieuwe hoedanigheid "verdeler van medische hulpmiddelen"

  Elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die medische hulpmiddelen in België verdeelt, is onderworpen aan een voorafgaande registratie bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Deze registratieplicht geldt zowel voor Belgische ondernemingen als voor buitenlandse bedrijven gevestigd in de Europese Unie, zelfs als de hulpmiddelen gratis ter beschikking worden gesteld.

  Vanaf nu voegt het FAGG in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de hoedanigheid "verdeler van medische hulpmiddelen" toe aan de gegevens van (Belgische of buitenlandse) ondernemingen die medische hulpmiddelen verdelen.

  Als de buitenlandse onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) nog geen ondernemingsnummer heeft, identificeert het FAGG de onderneming in de KBO, zodat de hoedanigheid "verdeler van medische hulpmiddelen" kan worden ingeschreven.

  Tot slot actualiseert het FAGG ook de voornoemde gegevens.

  Nieuwe toelating “erkend door NKGB als waarnemend gerechtsdeurwaarder” en nieuwe functie “waarnemend gerechtsdeurwaarder” 

  Sinds 1 mei 2018 kunnen de nieuwe toelating “erkend door NKGB als waarnemend gerechtsdeurwaarder” en de nieuwe functie “waarnemend gerechtsdeurwaarder” in de KBO worden ingeschreven.

  Wanneer een gerechtsdeurwaarder overlijdt, zijn ambt zonder opzegging neerlegt, ontslagen of geschorst wordt, wordt een waarnemend gerechtsdeurwaarder aangeduid. In dit geval schrijft De Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) enerzijds de toelating “erkend door NKGB als waarnemend gerechtsdeurwaarder” en anderzijds de functie “waarnemend gerechtsdeurwaarder” in de KBO in. Deze inschrijving gebeurt in de gegevens van de onderneming waarvoor de waarnemend gerechtsdeurwaarder werd aangeduid. De NKGB zet eveneens in dezelfde onderneming de toelating “Erkend door de Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders” stop.

  Samenvoeging codetabellen "Reden ambtshalve doorhaling" en "Reden schrapping van adres"

  Sinds 27 april 2018 zijn de codetabellen "Reden ambtshalve doorhaling" en "Reden schrapping van adres" , die u vond in de codetabel "Schrappingen en ambtshalve doorhaling" samengevoegd. U vindt de nieuwe beschikbare codes in verband met ambtshalve acties in de nieuwe codetabel "Gegevens ambtshalve acties".

  Nieuwe toelating “Erkend boorbedrijf (Vlaams Gewest)"

  De nieuwe toelating "Erkend boorbedrijf (Vlaams Gewest)" werd opgenomen in de KBO sinds 17.01.2018.

  Deze erkenning als boorbedrijf werd sinds 01.01.2017 toegekend door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ze is verplicht wanneer een onderneming bepaalde werkzaamheden uitoefent, zoals grondwaterwinningen, bemalingen en draineringen, stabiliteits- en geotechnische boringen. Zowel Belgische als buitenlandse boorbedrijven kunnen over de erkenning beschikken. Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

  De toelating wordt ingeschreven door de beheersdienst van KBO (initiator) op basis van gegevens die door de VMM (gegevensbeheerder) worden overgemaakt.

  Raadpleeg ook de NACEBEL-codetabellen.

  Nieuwe hoedanigheid "aanbestedende overheid"

  Sinds 22 maart 2017 is een nieuwe hoedanigheid "aanbestedende overheid" beschikbaar.

  Deze hoedanigheid wordt ingeschreven voor administraties of instanties met een eigen ondernemingsnummer die onderworpen zijn aan de reglementering van de overheidsopdrachten (bijvoorbeeld federale overheidsdiensten, OCMW’s, regionale organisaties, …).

  Ze is opgenomen in het Excel-bestand “Quality-permit-type activity codes” (XLS, 105 KB) onder de tab “Quality”.

  De Nacebel codetabellen

  Codetabel NACE 2003 (XLS, 1.11 MB)

  Codetabel NACE 2008 (XLS, 934 KB)

  Omzettingstabel 2003-2008 (XLS, 1.34 MB): deze tabel bevat de codes 2003 alsook hun overeenkomstige codes 2008 waarvan de begindatum 01.01.2008 is.

  Codetabel met de nieuwe codes 2008 (XLS, 44 KB): deze tabel bevat de codes 2003 en hun overeenkomstige codes met een latere datum dan 01.01.2008.

  Laatst bijgewerkt
  31 mei 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Steun voor ondernemen in diversiteit

  2. Ondernemingen

   Wat is de impact van de brexit op uw bedrijf?

  3. Ondernemingen

   Ready4Credit – Bereid uw kredietaanvraag voor!