Table of Contents

  Onder "coregulering" verstaat men de gedragscodes die het resultaat zijn van akkoorden waarover werd onderhandeld door de beroepsorganisaties met de consumentenorganisaties, met name in het kader van de  Raad voor het Verbruik,

  en/of overheidsdiensten. Men spreekt in dat geval van coregulering.

  Deze akkoorden, codes, overeenkomsten en aanbevelingen regelen de relaties tussen verkopers en consumenten voor goederen of diensten.

  De controle van de toepassing van deze coreguleringscodes valt onder de bevoegdheid van de FOD Economie (Algemene Directie Economische Inspectie) voor zover de niet-naleving van de codes in bepaalde gevallen kan worden beschouwd als een misleidende praktijk en dit op basis van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER).

  Codes, akkoorden, aanbevelingen coregulering

  Geschillen en klachten

  Jury voor ethische praktijken inzake reclame (JEP) 
  Louisalaan 120 bus 5 
  1050 Brussel

  Tel.: +32 2 502 70 70 
  Fax: +32 2 502 77 33 
  E-mail: info@jep.be  

  Inbreuken op de wetgeving

  De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van de coreguleringscodes. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be.

  Laatst bijgewerkt
  6 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

   Made in Belgium? Niet zo zeker…

  2. Verkoop

   Prijzen van vliegtuigtickets nemen hoge vlucht

  3. Verkoop

   Wees klaar voor het afronden van betalingen!