My Enterprise

Table of Contents

  My Enterprise is een beveiligde toepassing die toegankelijk is via de computer, tablet of smartphone.
  Aanmelden kan op verschillende manieren:

  • elektronische identiteitskaart met (draadloze) kaartlezer

  • itsme

  • mobiele app

  U krijgt automatisch een overzicht van de geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) waarvan u de gegevens mag raadplegen of aanpassen.

   

  My Enterprise

  Welke gegevens vindt u hier?

  U kunt alle ingeschreven gegevens over uw entiteit en vestigingseenheden opzoeken.

  Die gegevens zijn vaak openbaar. Het is dus belangrijk dat die informatie correct is. My Enterprise helpt u om uw gegevens gemakkelijk elektronisch te updaten.

  Hoe zoekt u gegevens op?

  Toegang

  Niet iedereen in de entiteit heeft toegang tot My Enterprise. Enkel de personen die de entiteit mogen vertegenwoordigen hebben automatisch toegang. Raadpleeg de "Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen". (PDF, 765.14 KB)

  Bent u vertegenwoordiger in een entiteit en vindt u ze niet terug in het overzicht van My Enterprise? Dan is het mogelijk dat uw functie niet werd ingeschreven in de KBO.

  Via My Enterprise kunt u gemakkelijk een aanvraag indienen om de ontbrekende vertegenwoordiger te laten inschrijven.

  U kunt ook het formulier "Ontbrekende Vertegenwoordiger" (PDF, 226.22 KB) invullen en doorsturen naar de KBO Beheersdienst.

  Hou er rekening mee dat we de digitale aanvragen via My Enterprise eerst behandelen.

  Volmachten My Enterprise

  De vertegenwoordigers kunnen een volmacht geven aan iemand anders. Die gevolmachtigden hebben dan binnen de toepassing dezelfde rechten als de vertegenwoordigers.

  My Enterprise biedt de mogelijkheid aan om de volmacht

  • in te schrijven,

  • te herroepen of

  • op te zeggen.

  U kunt ook de formulieren invullen en doorsturen naar de KBO Beheersdienst:

  Volmachten om aangetekende zendingen af te halen

  Als u toegang hebt tot de gegevens van een entiteit in My Enterprise, kunt u aan derden een volmacht geven om aangetekende zendingen in ontvangst te nemen voor de entiteit en/of vestigingseenheid. Inschrijven of aanpassen van die volmachten kunt u via My Enterprise.

  Personen met de volmacht om aangetekende zendingen af te halen, kunnen inloggen in My Enterprise en een beperkt aantal gegevens raadplegen. Ze kunnen ook een document afprinten waarmee ze aangetekende zendingen voor de entiteit en/of vestigingseenheid mogen ontvangen.

  De volmacht om aangetekende zendingen af te halen, kan worden ingeschreven op het niveau van de entiteit of van de vestigingseenheid.

  • Als de volmacht is ingeschreven op niveau van de entiteit, dan kan die persoon aangetekende zendingen in ontvangst nemen voor de entiteit en al haar vestigingseenheden.

  • Met een toekenning op niveau van de vestigingseenheid kan dat enkel voor die bepaalde vestigingseenheid.

  Hoe actualiseert u de gegevens van uw entiteit?

  Via My Enterprise kunt u kosteloos en rechtstreeks ontbrekende gegevens invoeren, gegevens die niet meer geldig zijn wijzigen en stopzetten of foutieve gegevens corrigeren.

  Welke gegevens u kunt invoeren, wijzigen, corrigeren of stopzetten hangt af van de hoedanigheid en de rechtsvorm van uw entiteit. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de mogelijke acties:

  Gegevens Alle entiteiten Niet-handelsondernemingen naar privaat recht Vzw’s
  Adres van een vestigingseenheid Aanpassen *

  Inschrijven
  Aanpassen

  Inschrijven
  Aanpassen

  Contactgegevens

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Naam van een vestigingseenheid

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Bankrekening

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Volmachten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Begin-en einddatum van een vestigingseenheid   Inschrijven en aanpassen van de begindatum

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  Activiteiten  

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten (behalve voor de laatste activiteit)

  Inschrijven
  Aanpassen
  Stopzetten

  * Aanpassen = wijzigen/corrigeren.

  Hoe laat u andere dan de hierboven vermelde gegevens aanpassen?

  Met de toepassing My Enterprise kunt u bij de KBO-beheersdienst een aanvraag indienen indienen om foutieve gegevens te corrigeren, of de dienst opzoeken die verantwoordelijk is voor de aanpassing van uw gegevens.

  My Enterprise

  Wilt u meer informatie?

  Meer informatie over hoe u uw gegevens laat aanpassen, vindt u op de pagina "Gegevens verbeteren".

  Laatst bijgewerkt
  15 februari 2024