Een zonnecentrum is “elke plaats waar minstens één zonnebank ter beschikking staat van de consumenten”. Dit is de definitie volgens het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra.

Nieuwe NACEBEL-codes

De beheersdienst van de KBO heeft een specifieke code gecreëerd voor de zonnecentra.

De nieuwe NACEBEL-codes zijn van kracht sinds 1 maart 2017. Onder de code “96040 – Sauna’s solaria, baden, enz.” vindt u:

  • de code 9604002 – Zonnecentra;
  • de code 9604003 - Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enz.

De codes 9604002 en 9604003 vervangen de code 9604001, die werd stopgezet op 28 februari 2017.

Wijziging gegevens: voor wie?

Bent u uitbater van een zonnecentrum?

Sinds 1 maart 2017 moet elke vestigingseenheid waar een zonnecentrum wordt uitgebaat, ingeschreven zijn in de KBO onder de specifieke NACEBEL-code 9604002 – Zonnecentra.

Bent u geen uitbater van een zonnecentrum maar verleent u wel diensten voor lichamelijk welzijn?

Sinds 1 maart 2017 moeten de geregistreerde entiteiten die de activiteit zonnecentrum niet uitoefenen maar wel diensten verlenen voor lichamelijk welzijn (zoals thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, …) de aanpassing van hun activiteiten in de KBO vragen.

Wijziging gegevens: hoe?

Bent u uitbater van een zonnecentrum?

Vraag aan een erkend ondernemingsloket naar keuze om de code 9604002 in de KBO toe te voegen. Die aanvraag is betalend.

Bent u geen uitbater van een zonnecentrum maar verleent u wel diensten voor lichamelijk welzijn

Als u bent ingeschreven in de KBO onder de code(s) 96040 en/of 9604001 bij de activiteitsgegevens van een of meerdere vestigingseenheden, dan kunt u een aanvraag indienen om de code 9604003 (PDF, 348.99 KB) te laten toevoegen. Stuur daarvoor het formulier "aanvraag tot aanpassing van de activiteiten voor de vestigingseenheid-zonnecentra" (DOC, 132 KB)  ingevuld terug naar de beheersdienst van de KBO.

Die aanvraag is gratis.

Laatst bijgewerkt
26 oktober 2018