Kruispuntbank van Ondernemingen - Gegevens verbeteren

Wat zijn de voorwaarden?

Om de foutieve gegevens van uw onderneming te laten verbeteren, moeten ze:

 • gaan over uw eigen onderneming;
 • niet overeenstemmen met de werkelijke toestand, hoewel uw onderneming alle wettelijke verplichtingen heeft vervuld;
 • ingevoerd zijn voor 1 juli 2003 (voor handelsondernemingen) of voor 30 juni 2009 (voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht).

Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, wordt uw dossier niet behandeld.

Wat is de procedure?

Gebruik de toepassing "My Enterprise" om de foutieve gegevens van uw onderneming te corrigeren.

 1. Log in bij My Enterprise.

 2. Geef de nodige verbeteringen in.

 3. Voeg de nodige bewijsstukken toe indien deze gevraagd worden binnen de toepassing.

My Enterprise

Uw aanvraag wordt onderzocht. De aanpassingen worden doorgevoerd als aan de voorwaarden is voldaan. Via het door u opgegeven e-mailadres zal de beheersdienst KBO u informeren wanneer de verbetering is behandeld.

Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, kunt u uitzonderlijk de aanpassingen ook via formulieren aanvragen. Contacteer hiertoe de KBO Helpdesk 

Hou er rekening mee dat we de digitale aanvragen via My Enterprise eerst behandelen.

Welke aanpassingen kunnen er aangevraagd worden? Enkele voorbeelden

Handelsonderneming natuurlijk persoon

Aanpassingen van foutieve gegevens van ondernemingen natuurlijk persoon die voor 1 juli 2003 ingevoerd zijn.

Handelsonderneming rechtspersoon

Aanpassingen van foutieve gegevens van rechtspersonen die voor 1 juli 2003 ingevoerd zijn.

Niet-handelsonderneming naar privaat recht

Indien u als niet-handelsonderneming naar privaat recht uw activiteit al uitoefende voor 30 juni 2009, werd u automatisch opgenomen in de KBO. Controleer via My Enterprise of uw inschrijving volledig en correct is.

Als uw inschrijving niet volledig en/of niet correct is, kunt u aanpassingen en verbeteringen aanvragen via My Enterprise.

My Enterprise

Buitenlandse ondernemingen

Vraag voor uw buitenlandse onderneming de inschrijving in de KBO van één of meerdere ontbrekende vestigingseenheden via My Enterprise.

Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, kunt u uitzonderlijk de aanpassingen ook via formulieren aanvragen. Contacteer hiertoe de KBO Helpdesk 

Hou er rekening mee dat we de digitale aanvragen via My Enterprise eerst behandelen.

Laatst bijgewerkt
31 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Steun voor ondernemen in diversiteit

 2. Ondernemingen

  Wat is de impact van de brexit op uw bedrijf?

 3. Ondernemingen

  Ready4Credit – Bereid uw kredietaanvraag voor!