Gegevens verbeteren - Dubbels

Table of Contents

  Er is sprake van een dubbel als een onderneming meerdere ondernemingsnummers toegekend kreeg.

  Dit kan zowel bij ondernemingen natuurlijk persoon, als bij ondernemingen rechtspersoon.

  Worden beschouwd als dubbel:

  •  voor de ondernemingen natuurlijk persoon: de nummers van ondernemingen met dezelfde naam, voornaam en oprichter;

  • voor de ondernemingen rechtspersoon: de nummers van ondernemingen met dezelfde (maatschappelijke) benaming, hetzelfde maatschappelijk adres en eventueel dezelfde rechtsvorm.

  Om te bepalen welk ondernemingsnummer behouden wordt, worden volgende voorrangregels in acht genomen:

  Onderneming natuurlijk persoon

  Onderneming rechtspersoon

  Actieve btw-hoedanigheid die voorrang heeft op:

  Actieve btw-hoedanigheid die voorrang heeft op:

  Actieve RSZ-hoedanigheid die voorrang heeft op:

  NBB (jaarrekening) die voorrang heeft op:

  Actieve handelshoedanigheid

  Publicaties Belgisch Staatsblad die voorrang heeft op:

   

  Actieve RSZ- of RSZPPO-hoedanigheid die voorrang heeft op:

   

  Actieve handelshoedanigheid

  Meer informatie vindt u in de volledige procedure (PDF, 258.43 KB).

  Meld dubbels
  aan de beheersdienst van de KBO

  Per post: 
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen
  Dienst Dubbels
  North Gate II
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   European Enterprise Awards - Belgisch project in de shortlist

  2. Ondernemingen

   Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie

  3. Ondernemingen

   Ondernemen 2.0: alles om te ondernemen onder een dak!