Table of Contents

  Er is sprake van een dubbel als een geregistreerde entiteit meerdere ondernemingsnummers toegekend kreeg.

  Dat kan zowel bij geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon, als bij geregistreerde entiteit rechtspersoon.

  Worden beschouwd als dubbel:

  • voor de geregistreerde entiteit natuurlijk persoon: de nummers van entiteiten met dezelfde naam, voornaam en oprichter;
  • voor de geregistreerde entiteit rechtspersoon: de nummers van entiteiten met dezelfde naam, hetzelfde adres en eventueel dezelfde rechtsvorm.

  Om te bepalen welk ondernemingsnummer behouden wordt, worden volgende voorrangsregels in acht genomen:

  Geregistreerde entiteit natuurlijk persoon

  Geregistreerde entiteit rechtspersoon

  Actieve hoedanigheid “onderworpen aan btw” die voorrang heeft op:

  Actieve hoedanigheid “onderworpen aan btw” die voorrang heeft op:

  Actieve RSZ-hoedanigheid die voorrang heeft op:

  NBB (jaarrekening) die voorrang heeft op:

  Actieve hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”

  Publicatie Belgisch Staatsblad die voorrang heeft op:

   

  Actieve RSZ- of RSZPPO-hoedanigheid die voorrang heeft op:

   

  Actieve hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”

  Meer informatie vindt u in de volledige procedure (PDF, 517.14 KB).

  Meld dubbels
  aan de beheersdienst van de KBO

  Per post: 
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen
  Dienst Dubbels
  North Gate II
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  Laatst bijgewerkt
  17 april 2019