Table of Contents

  Een ondernemingsloket is het bevoorrechte aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties.

  Naast de verplichte administratieve formaliteiten kan het ondernemingsloket ook een ruime waaier aan bijkomende diensten aanbieden.

  Er zijn acht ondernemingsloketten erkend. Ze beschikken over tal van kantoren in het hele land.

  Taken

  De ondernemingsloketten hebben volgende opdrachten:

  • de inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen en van de niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • de ondernemingen toelaten alle procedures en formaliteiten af te wikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun beroep en alle vergunningsaanvragen af te wikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun activiteiten;
  • de verplichtingen en voorwaarden in verband met de volgende machtigingen controleren:
  • de ondernemersvaardigheden, d.w.z. de bewijzen voor de basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid voor specifieke activiteiten;
  • de machtiging voor ambulante handel;
  • de machtiging voor kermisactiviteiten;
  • de beroepskaart voor vreemdelingen;
  • afleveren van uittreksels uit de KBO;
  • het innen voor rekening van de Schatkist van de administratieve rechten die verschuldigd zijn;
  • de gegevens van de syndici van verenigingen van mede-eigenaars inschrijven in de KBO;
  • erop toezien dat de ondernemingen informatie ontvangen over:
  • de te volgen procedures en formaliteiten voor de toegang tot de activiteiten;
  • de adresgegevens van de bevoegde instanties;
  • de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over dienstverrichters en diensten;
  • de rechtsmiddelen bij geschillen;
  • de adresgegevens van verenigingen of instanties waar de ondernemingen praktische bijstand kunnen krijgen. 

  De ondernemingsloketten zorgen ervoor dat bepaalde gegevens toegankelijk zijn voor het publiek, en dit kosteloos voor de bestuursdiensten van de:

  • staat;
  • gemeenschappen;
  • gewesten;
  • provincies en gemeenten;
  • eventueel nog andere door de Koning aan te duiden instellingen en organisaties.

  Ze bewaren de archieven. De loketten mogen echter de gegevens die ze verzamelen in uitvoering van hun wettelijke opdracht, in geen geval commercialiseren.

  Bijkomende diensten aangeboden door de ondernemingsloketten

  Afgezien van de controle van de ondernemingsvaardigheden en de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen kan het ondernemingsloket ook bepaalde administratieve formaliteiten in de plaats van de ondernemers vervullen, zoals de identificatie bij de btw en de RSZ. Het kan verschillende toelatingen aanvragen (RAVV, SABAM, …).

  Daarnaast bieden de loketten ook nog andere diensten aan zoals:

  • de aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen (elke ondernemingsloket beschikt over een verbonden sociaalverzekeringsfonds);
  • de aansluiting bij een verbonden sociaal secretariaat;
  • de opstelling van dossiers voor subsidieaanvragen;
  • opleidingen;
  • een begeleiding tijdens de eerste activiteitsmaanden, enz.
   Voor die aanvullende diensten staat het de ondernemingsloketten vrij om zelf hun tarieven te bepalen.
   De ondernemingsloketten zijn echter niet gemachtigd om bepaalde verzoeken af te handelen die bij wet voorbehouden zijn aan bepaalde vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen uit de economische sector.

  Lijst van erkende ondernemingsloketten

  Er zijn 8 erkende ondernemingsloketten.

  Benaming

  Adres van de maatschappelijke zetel

  ACERTA ONDERNEMINGSLOKET vzw

  Buro & Design Center, Heizel Esplanade Postbus 65 - 1020 Brussel
  Website: http://www.acerta.be/

  XERIUS ONDERNEMINGSLOKET vzw

  Vesaliusstraat 31 - 1000 Brussel
  Website: http://www.xerius.be/

  EUNOMIA vzw

  Kolonel Bourgstraat 113 - 1140 Brussel
  Administratieve zetel: Oudenaardsesteenweg 7 - 9000 Gent
  Website: http://www.eunomia.be/

  GROUP S GUICHET D’ENTREPRISES wzw

  Ursulinenstraat 2 - 1000 Brussel
  Website: https://www.groups.be/

  SECUREX ONDERNEMINGSLOKET

  Tervurenlaan 43 - 1040 Brussel
  Website: http://www.securex.be/

  PARTENA ONDERNEMINGSLOKET vzw

  Ravensteinstraat 36 - 1000 Brussel
  Website: http://www.partena-professional.be

  LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET vzw

  Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel
  Website: https://www.liantis.be

  UCM ONDERNEMINGSLOKET vzw

  Chaussée de Marche 637 - 5100 Wierde

  Website: http://www.ucm.be/

  De kantoren van de ondernemingsloketten

  Elk ondernemingsloket heeft meerdere erkende kantoren over het hele land. Om hun contactgegevens en openingsuren te vinden, beschikt u over twee zoekmogelijkheden:

   

  zoeken per gemeente

  zoeken per vestiging van een ondernemingsloket

  Erkenning als ondernemingsloket

  De erkenning wordt toegekend of geweigerd door de minister bevoegd voor de Middenstand. Ze is vijf jaar geldig en hernieuwbaar.

  De minister kan de erkenning ambtshalve intrekken of schorsen, wanneer het loket de wettelijke en reglementaire voorwaarden niet naleeft. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie controleert de loketten en houdt er toezicht op.

  Het lastenboek (PDF, 1.13 MB) voor de ondernemingsloketten geeft een overzicht van de voorwaarden en verplichtingen onder andere met betrekking tot: 

  1. de erkenning;
  2. de uitrusting;
  3. de medewerkers;
  4. de financiële verplichtingen;
  5. de toegankelijkheid;
  6. het erkenningsdossier.
  Laatst bijgewerkt
  26 maart 2024