Table of Contents

  De Kruispuntbank van Ondernemingen stelt alles in het werk om deze website voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.myenterprise.be

  Nalevingsstatus

  Deze website voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Niveau AA (WCAG 2.1. AA).

  Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020 en werd voor de laatste keer herzien op 20 november 2020.

  De toegankelijkheid van onze website werd geëvalueerd via een externe audit, uitgevoerd door NV Nahman, expert in websitetoegankelijkheid die een conformiteitsverslag in het Engels heeft opgesteld.

  Feedback en contactgegevens

  Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties over de toegankelijkheid van de website kunt u ons altijd per e-mail contacteren.

  Klachtenprocedure

  U kunt beroep doen op de federale Ombudsman:

  Adres:

  Leuvenseweg 48 bus 6
  1000 Brussel

  E-mail: contact@federaalombudsman.be

  Website: Website van de federale Ombudsman

  Laatst bijgewerkt
  10 maart 2021