Table of Contents

  De Kruispuntbank van Ondernemingen stelt alles in het werk om deze website voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.myenterprise.be

  Nalevingsstatus

  Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Niveau AA (WCAG 2.1. AA), omdat niet aan de onderstaande eisen wordt voldaan.

  Niet-toegankelijke inhoud

  Sommige webpagina’s zijn nog niet volledig toegankelijk omdat volgende elementen niet voldoen aan de voornoemde wet van 19 juli 2018:

  • Problemen i.v.m. de taalkeuze kunnen zich nog voordoen; de definitie van de taal ontbreekt soms.
  • Het niveau van het kleurencontrast is iets te laag.
  • Bepaalde tooltips, knoppen of de datuminvoer kunnen met het toetsenbord niet worden gebruikt. Dat geldt ook voor modale vensters (pop-ins) (bv. bij het downloaden van uittreksels).
  • De zoekmachine die de lijst weergeeft van de entiteiten waarin een wettelijke functie voorkomt, is niet aangepast.
  • Sommige indicatoren voor de instelling van het toetsenbord (“Focus style”) zijn niet bepaald. Bijgevolg blijven sommige velden of omschrijvingen ontoegankelijk.
  • Bepaalde velden (van een formulier) hebben labels die problemen veroorzaken met screenreaders (bv. het online formulier om een wettelijke vertegenwoordiger toe te voegen).
  • Bepaalde online validatieberichten worden niet aangekondigd aan screenreadersgebruikers.

  Er worden momenteel nog aanpassingen en verbeteringen aangebracht om het vereiste toegankelijkheidsniveau te bereiken.

  Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020. Ze wordt regelmatig geüpdatet in functie van de aangebrachte aanpassingen.

  De toegankelijkheid van onze website werd geëvalueerd via een externe audit, uitgevoerd door NV Nahman, expert in websitetoegankelijkheid die een conformiteitsverslag in het Engels heeft opgesteld.

  Feedback en contactgegevens

  Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties over de toegankelijkheid van de website kunt u ons altijd per e-mail contacteren.

  Handhavingsprocedure

  U kunt beroep doen op de federale Ombudsman:

  Adres:

  Leuvenseweg 48 bus 6
  1000 Brussel

  E-mail: contact@federaalombudsman.be

  Website: Website van de federale Ombudsman

  Laatst bijgewerkt
  25 september 2020