Table of Contents

  Deze webpagina schetst de verwachtingen in de toekomst van kmo’s rond financiering. In tegenstelling tot de pagina over de financieringsvormen, die de aanvragen die reeds werden gedaan en ontvangen bedragen door de ondervraagde kmo’s analyseert, gaat deze sectie in op de wensen van de ondernemingen voor hun toekomstige ontwikkeling. De vragen naar de gewenste financieringsvormen, de gewenste bedragen, de belangrijkste belemmeringen voor de financiering en het vertrouwen dat ze hebben in het resultaat komen uit de gemeenschappelijke editie van de Survey On Access to Finance of Enterprises (SAFE) door de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie. 

  In het kader van de Survey on Access to Finance of Enterprises (SAFE) werden bedrijven in Europa in de periodes maart-april en september-oktober 2022 ondervraagd. Gezien de dynamiek van de mondiale economische context, is het mogelijk dat het statistische beeld dat op basis van die cijfers wordt geschetst niet meer volledig representatief is voor de huidige economische context.

  Gewenst type externe financiering

  Belgische kmo’s willen in de toekomst hun financiering vooral uit bankleningen halen (70,1 %). Daarmee verkiezen ondernemingen opnieuw een banklening als gewenste externe financieringsvorm, na de dalende trend van de afgelopen jaren (64,1 % in 2021). Leningen van andere bronnen (niet-bancair krediet), zoals leningen van overheden of handelskrediet, worden door slechts 13,9 % van de kmo’s aangevraagd. Belgische kleine en middelgrote ondernemingen hebben duidelijk een grote voorkeur voor schuldfinanciering ten opzichte van financiering door de inbreng van nieuw kapitaal (3,5 %).

   

  Gewenst bedrag

  Een derde van de Belgische kmo’s streeft naar een bedrag onder de 100.000 euro om hun groeiambities te concretiseren terwijl bedragen tussen 250.000 en een miljoen euro goed zijn voor een vijfde van de kmo’s. Tot slot is er een verhoging van het aandeel ondernemingen die niet kan preciseren hoeveel financiering ze nodig heeft voor haar toekomstplannen tegenover vorige jaren (16,2 % in 2022).

   

  Hindernissen naar externe financiering

  Bijna twee op de vijf (39,8 %) ondernemingen verklaren geen hindernissen te ondervinden bij de zoektocht naar financiering voor hun groei. Dat is een sterke daling ten opzichte van de jaren ervoor (58,4 % in 2021). In 2022 zijn er voor het eerst in vijf jaar meer ondernemingen die wel hindernissen ervaren dan geen. Van die eerste categorie valt het op dat de hoge rente veel ondernemingen tegenhoudt om externe financiering te bekomen (36,3 % van de ondernemingen die een hindernis ervaren). Een verdriedubbeling tegenover 2021 (11,1 %). Samen met het gebrek aan waarborgen of zekerheden (19,8 %) vertegenwoordigt dat cijfer meer dan de helft van de gepercipieerde hindernissen. De afwezigheid van financiering wordt daarentegen in 2022 met 4,1 % minder als hinderlijk aanzien door de ondernemingen dan in 2021 (10,6 %).

  Deze resultaten gaan wel enkel over ondernemingen die schuldfinanciering als gewenste financieringsvorm zien.

   

  Vertrouwen in de onderhandelingen om het gewenste resultaat te bekomen

  Kapitaalinvesteringen gebeuren voornamelijk via investeerders van risicokapitaal of business angels. Als particulier kunt u ook in ondernemingen investeren en genieten van een belastingvoordeel via de tax shelter start-up/scale-up. Meer informatie over het gebruik van de tax shelter vindt u op onze website. In België komt financiering via aandelen slechts voor bij minder dan een op de honderd kmo’s, terwijl het wel relevant is voor 13,1 % van hen (zie financieringsvormen). Het mindere gebruik van die financieringsvorm kan zich deels verklaren door het feit dan kmo’s verklaren minder vertrouwen te hebben in het idee dat ze een gewenst resultaat zullen bekomen bij investeerders van risicokapitaal of business angels dan bij banken.

  In 68,7 % van de gevallen zijn kmo’s ervan overtuigd zij dat ze de gewenste financiering van banken zullen krijgen terwijl dat cijfers daalt naar 24,7 % voor het verkrijgen van financiering van investeerders in risicokapitaal. Zowel bij banken als kapitaalinvesteerders is het vertrouwen in 2022 gedaald naar het laagste niveau in vijf jaar.

   

  Laatst bijgewerkt
  8 augustus 2023