Table of Contents

  Op deze pagina wordt de kwestie van de toegang tot financiering bij de respondenten van de Survey on Access to Finance of Enterprises onderzocht en in perspectief geplaatst van de belangrijkste belemmeringen voor de groei van de Belgische kmo’s.

  De bedrijven die in het kader van de Survey on Access to Finance of Entreprises (SAFE) werden ondervraagd, werden geïnterviewd in maart-april en september-oktober 2021. Door de sterke achteruitgang van de mondiale economische context sinds het eerste kwartaal van 2022 is het statistische beeld dat op basis van deze cijfers wordt geschetst zeker niet meer volledig representatief voor de huidige economische context.

  Voornaamste obstakels voor de ontwikkeling van kmo’s

  Het spreekt voor zich dat er naast de toegang tot financiering nog andere obstakels zijn die de groei of ontwikkeling van Belgische kmo’s bemoeilijken. Slechts 5,3 % van de Belgische kmo’s beschouwt de toegang tot financiering in 2021 als de grootste belemmering voor hun groei, een daling ten opzichte van 2020 (8,3 %). De toegang tot financiering staat daarmee op een laatste plaats, net onder de concurrentiedruk (7,3 %). Het gebrek aan bekwame arbeidskrachten of ervaren managers is voor één op de drie kmo’s (34,6 %) de grootste belemmering voor hun groei, na een sterke toename van 12,2 procentpunt tegenover 2020 (24,4 %). Voor 15,7 % zijn de productie- of arbeidskosten een probleem, een sterke stijging ten opzichte van 2020 (11,9 %).

  Met een gemiddelde score van 4,2 op 10 beschouwen Belgische kmo’s toegang tot financiering als een minder belangrijke problematiek. De krappe arbeidsmarkt is in 2021 met stip het belangrijkste obstakel voor kmo’s om te groeien (7,2 op 10).

  Evolutie van toegang tot financiering

  Onderstaande grafiek onthult de manier waarop kmo’s de omstandigheden voor de toegang tot financiering ervaren. Het geeft het verschil weer tussen het aantal ondernemingen dat een verbetering waarneemt en het aantal ondernemingen dat een achteruitgang waarneemt in het afgelopen jaar, in procentpunt. Die berekening wordt gedaan voor drie indicatoren: de toegang tot publieke financiële hulp, de bereidheid van banken om krediet te verlenen en de bereidheid van investeerders om de onderneming te ondersteunen.

  In 2021 zijn er iets meer Belgische kmo’s die een achteruitgang van de bereidheid van banken om krediet te verlenen vaststellen (16,1 %) dan Belgische kmo’s die een vooruitgang vaststellen (13,2 %): een verschil van -2,8 procentpunt. Het is de tweede daling op rij, na drie jaar waarbij de perceptie over de bereidheid van banken om te lenen steeg. De bevraagde ondernemingen verklaren een daling wat betreft de toegang tot financiële hulp voor het vijfde jaar op rij met een recorddaling van 7,5 procentpunt in 2021. Investeerders daarentegen waren opnieuw meer bereid om te investeren in 2021 (+3,6 procentpunt), na een lichte daling in 2020. Een vergelijking met de resultaten van buurlanden wordt voorgesteld in het hoofdstuk over internationale vergelijking.

  Laatst bijgewerkt
  29 november 2022

  Laatste nieuws voor dit thema