Table of Contents

   

  Deze webpagina belicht de toegang tot financiering voor Belgische kmo’s en welke belemmeringen hun groei in de weg staan. Die informatie is afkomstig uit de Survey on Access to Finance of Enterprises, die halfjaarlijks de toegang tot financiering voor kmo’s evalueert.

  Voornaamste hinderpalen voor de ontwikkeling van kmo’s

  Het spreekt voor zich dat er naast de toegang tot financiering nog andere obstakels zijn die de groei of ontwikkeling van Belgische kmo’s bemoeilijken. Slechts 8,3 % van de Belgische kmo beschouwt de toegang tot financiering in 2020 als de grootste belemmering voor groei. Dat is de laatste plaats, net onder de concurrentiedruk (8,6 %). Het gebrek aan bekwame arbeidskrachten of ervaren managers is voor één op de vier kmo’s de grootste belemmering voor hun groei. Voor 18,3 % van de ondernemingen is dan weer de zoektocht naar klanten de grootste hinderpaal. We vinden dezelfde onderlinge verhoudingen terug in onze buurlanden, waar toegang tot financiering niet de grootste belemmering is behalve voor 7 à 9 % van de kmo’s, terwijl de zoektocht naar bekwame werkkrachten en de zoektocht naar klanten voor een groter aandeel van kleine en middelgrote ondernemingen de grootste hindernissen vormen.

  Met een gemiddelde score van 4,4 op 10 beschouwen Belgische kmo’s toegang tot financiering  als een minder belangrijke problematiek beschouwd. Duitse en Franse ondernemingen kennen een vergelijkbare score toe aan die parameter: respectievelijk 4,6 en 4,2. Bij Nederlandse kmo’s is die belemmering nog minder uitgesproken met een gemiddelde score van slechts 3,5. De toegang tot financiering is dus zeker één van de meest gangbare struikelblokken bij ondernemingen maar vormt momenteel niet hun hoogste prioriteit.

  Om meer te weten over welke obstakels kmo’s ondervinden tijdens hun zoektocht naar externe financiering, kan u terecht op de pagina over financiering van groeiambities.

  Laatst bijgewerkt
  6 september 2021