Table of Contents

  Op deze pagina wordt de kwestie van de toegang tot financiering bij de respondenten van de Survey on Access to Finance of Enterprises onderzocht en in perspectief geplaatst van de belangrijkste belemmeringen voor de groei van de Belgische kmo’s.

  In het kader van de Survey on Access to Finance of Enterprises (SAFE) werden bedrijven in Europa in de periodes maart-april en september-oktober 2022 ondervraagd. Gezien de dynamiek van de mondiale economische context, is het mogelijk dat het statistische beeld dat op basis van deze cijfers wordt geschetst niet meer volledig representatief is voor de huidige economische context.

  Voornaamste obstakels voor de ontwikkeling van kmo’s

  Naast de toegang tot financiering zijn er nog andere obstakels die de groei of ontwikkeling van Belgische kmo’s bemoeilijken. Slechts 4,6 % van de Belgische kmo’s beschouwt de toegang tot financiering in 2022 als de grootste belemmering voor hun groei, een daling ten opzichte van 2021 (5,3 %) en 2020 (8,3 %). De toegang tot financiering staat daarmee op de laatste plaats in de lijst van ondervonden groeibarrières, net onder concurrentiedruk (7,4 %). Het gebrek aan bekwame arbeidskrachten of ervaren managers is voor één op de drie kmo’s (34,7 %) de grootste belemmering voor hun groei, net zoals in 2021 (34,6 %). Voor één op de vijf kmo’s zijn de productie- of arbeidskosten een probleem, een verdubbeling ten opzichte van 2020 (11,9 %).

  Een andere maatstaf is de score die ondernemingen geven aan een problematiek, waar 1 staat voor niet belangrijk en 10 staat voor heel belangrijk. Met een gemiddelde score van 4,1 op 10 beschouwen Belgische kmo’s toegang tot financiering eerder als een niet belangrijke problematiek. De krappe arbeidsmarkt is in 2022 met stip het belangrijkste obstakel voor kmo’s om te groeien (7,3 op 10).

  Evolutie van toegang tot financiering

  Onderstaande grafiek onthult de manier waarop kmo’s de omstandigheden voor de toegang tot financiering ervaren. Het geeft het verschil weer tussen het aantal ondernemingen dat een verbetering waarneemt en het aantal ondernemingen dat een achteruitgang waarneemt in het afgelopen jaar, in procentpunt. Die berekening wordt gedaan voor drie indicatoren: de toegang tot publieke financiële hulp, de bereidheid van banken om krediet te verlenen en de bereidheid van investeerders om de onderneming te ondersteunen.

  In 2022 zijn er iets meer Belgische kmo’s die een achteruitgang van de bereidheid van banken om krediet te verlenen vaststellen (16,8 %) dan Belgische kmo’s die een vooruitgang vaststellen (11,5 %): een verschil van -5,2 procentpunt. Het is de derde daling op rij, na drie jaar waarbij de perceptie over de bereidheid van banken om te lenen steeg (2017 – 2019). De bevraagde ondernemingen verklaren een daling wat betreft de toegang tot financiële hulp voor het zesde jaar op rij met een recorddaling van 18,1 procentpunt in 2022. De ondernemingen merkten niet echt een wijziging van de bereidheid van investeerders op, noch negatief, nog positief. In 2021 was daar nog een lichte verbetering (+3,6 %) te merken. Een vergelijking met de resultaten van buurlanden wordt voorgesteld in het hoofdstuk over internationale vergelijking.

  Laatst bijgewerkt
  8 augustus 2023