In maart 2020 werd de nieuwe kmo-strategie voorgesteld door de Europese Commissie. Eén van de drie grote pijlers van die strategie is om de toegang tot financiering voor de Europese kleine en middelgrote ondernemingen (ondernemingen met minder dan 250 werknemers) te verbeteren. Kmo’s hebben in alle fasen van hun ontwikkeling meer hindernissen om zich te financieren dan grote ondernemingen, ondanks de inspanningen op nationaal en Europees niveau. Start-ups en jonge ondernemers hebben vaak moeite om kredietgevers te overtuigen omdat het moeilijk is om hun kredietrisico te evalueren door de beperkte financiële geschiedenis en de informatie-asymmetrie tussen de onderneming en de kredietgever. Voor meer info over welke obstakels kmo’s nog ondervinden, kan u terecht op de web pagina Financiering van groeiambities van kmo’s.

Kmo’s hebben niet enkel nood aan financiering om de transitie richting meer duurzame economische modellen na te streven en om hun digitale transformatie te versterken, maar ook om te internationaliseren en meer algemeen: om competitief te blijven.

De enquête Survey on Access to Finance of Enterprises (SAFE) evalueert twee keer per jaar de toegang tot financiering voor kmo’s: één keer in het kader van een samenwerking tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie (EC) en één keer uitsluitend door de ECB. De resultaten van de gemeenschappelijke editie (voor alle lidstaten van de EU) worden gepubliceerd in november, de resultaten van de ECB-editie in mei (voor de eurozone). De vragenlijst gaat telkens over een periode van zes maanden: van april tot september voor de gemeenschappelijke uitvoering en van oktober tot maart voor de ECB-editie. De gegevens op deze webpagina’s komen overeen met het gewogen gemiddelde van de resultaten uit beide edities om zo tot een jaarlijks cijfer te komen.

De enquête wordt georganiseerd op Europees niveau. Het aantal respondenten per land is mogelijk niet toereikend om statistisch significante resultaten te verstrekken voor een individueel land voor sommige vragen. Daarom moeten de resultaten van de enquête met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Meer info is beschikbaar op de pagina Definities en bronnen.

De webpagina’s over de toegang van kmo’s tot financiering zijn ingedeeld in vier delen

 • De toegang tot financiering in perspectief:
  de toegang tot financiering van kmo’s wordt in perspectief geplaatst ten opzichte van andere belemmeringen voor de groei van ondernemingen.
   
 • De financieringsvormen:
  de relevantie van de verschillende financieringsvormen voor de ondernemingen, alsook het bedrag van de laatste banklening en de bestemming ervan worden hier belicht.
   
 • De financiering van groeiambities:
  deze pagina werpt een licht op de ambities van kmo’s en de daarmee samenhangende behoefte aan externe financiering: het soort financiering, het gewenste bedrag maar ook de voornaamste moeilijkheden om die financiering te verwerven.
   
 • De uitkomst van de financieringsaanvragen:
  dit deel gaat na welke financieringsaanvragen de ondervraagde ondernemingen hebben ingediend in de zes maanden voorafgaand aan de SAFE-enquête, met daarbij bijzondere aandacht voor het resultaat van die aanvragen.
Laatst bijgewerkt
24 februari 2022