In maart 2020 werd de nieuwe kmo-strategie voorgesteld door de Europese Commissie. Een van de drie grote pijlers is om de toegang tot financiering voor de kleine en middelgrote ondernemingen (ondernemingen met minder dan 250 werknemers) te verbeteren. Kmo’s hebben in alle fasen van hun ontwikkeling meer moeilijkheden om zich te financieren dan grote ondernemingen, ondanks de inspanningen op nationaal en Europees niveau. Start-ups en jonge ondernemers hebben vaak moeite om kredietgevers te overtuigen omdat het moeilijk is om hun kredietrisico te evalueren door de vaak beperkte financiële geschiedenis en de hogere graad van informatie-asymmetrie tussen de onderneming en de kredietgever.

Kmo’s hebben niet enkel nood aan financiering om de transitie richting meer duurzame economische modellen na te streven en om hun digitale transformatie te versterken, maar ook om te internationaliseren en meer algemeen: om competitief te blijven.

De gegevens die gebruikt worden in deze rubriek komen van de Survey on Access to Finance (SAFE). Door de (soms) lage aantallen respondenten, moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Meer informatie vind je op Definities en bronnen.

De rubriek over de toegang van kmo’s tot financiering bestaat uit vijf delen.

 • De toegang tot financiering in perspectief:
  de toegang tot financiering van kmo’s wordt in perspectief geplaatst ten opzichte van andere belemmeringen voor de groei van ondernemingen.
 • De financieringsvormen:
  de relevantie van de verschillende financieringsvormen voor de ondernemingen, alsook het bedrag van de laatste banklening en de bestemming ervan worden hier belicht.
 • De financiering van groeiambities:
  deze pagina werpt een licht op de ambities van kmo’s en de daarmee samenhangende behoefte aan externe financiering: het soort financiering, het gewenste bedrag maar ook de voornaamste moeilijkheden om die financiering te verwerven.
 • De uitkomst van de financieringsaanvragen:
  dit deel gaat na welke financieringsaanvragen de ondervraagde ondernemingen hebben ingediend in de zes maanden voorafgaand aan de SAFE-enquête, met daarbij bijzondere aandacht voor het resultaat van die aanvragen.
 • Een internationale vergelijking van de toegang tot financiering: de toegang tot financiering besproken in deze rubriek wordt hier vergeleken met hoe de toegang tot financiering is in de buurlanden.
Laatst bijgewerkt
13 februari 2023